1r Treball De Reflexi Tania

Páginas: 6 (1271 palabras) Publicado: 22 de mayo de 2015
Tània Escamilla Riera
Psicologia Criminal

24-03-2015
1r Treball de Reflexió

PREGUNTES PER RESPONDRE
1. A molts texts o lectures, es fa difícil diferenciar entre els mecanismes de defensa i les
distorsions cognitives, degut a que arribat un punt acostumen a solapar-se o retroalimentarse. Intenta diferenciar aquests elements en el cas de violència de parella i justificar per quin
motiu acostumena solapar-se.
Moltes vegades és normal confondre els dos conceptes, ja que tant els mecanismes de
defensa, com les distorsions cognitives són processos pels quals les persones es treuen les
culpes i els hi donen a terceres persones inconscientment. Normalment són ocasionats per una
mateixa raó, el locus de control extern, és a dir, per heteroatribució. Hi ha un punt en el que hi
ha unaretroalimentació entre els dos conceptes, ja que tant la distorsió cognitiva com els
mecanismes de defensa estan relacionats amb accions negatives.
Tot i així són dos conceptes diferents i hi ha diferències en varis sentits. Les distorsions
cognitives són errors de pensaments, els quals et poden portar a fer una acció negativa però tu
no n’ets conscient ja que creus que el que penses és real encara que no hihagi cap evidència
que t’ho confirmi. L’acció negativa en aquest cas és la reacció que té la persona davant de la
distorsió. El delinqüent imagina una sèrie de factors que abans de cometre l’acció que no són
reals. Una clara diferència és que les distorsions cognitives es produeixen abans de fer l’acció
negativa i els mecanismes de defensa es produeixen després de l’acció negativa.
Els mecanismesde defensa són uns mètodes que fa servir la persona després de l’acció, en el
moment en el que pren consciència de que l’acció negativa que ha comès no és correcte, per
exculpar-se d’aquesta acció. Hi ha diferents tipus de mecanismes: la negació, és a dir, negar la
responsabilitat, la minimització, és a dir, reduir les responsabilitats, i la justificació, és a dir,
assumir el 100% de laresponsabilitat basant-se en que té raó amb la seva distorsió cognitiva.
Són estratègies que fan inconscientment per tal de treure-li importància a l’acció negativa que
han comès.
Realment l’acció negativa és una conseqüència de la distorsió cognitiva que ha tingut el
delinqüent anteriorment i a partir d’això s’apliquen els mecanismes de defensa per tal de
protegir-se a ells mateixos.
2. A la lectura se’nsparla de la “confrontació de creences”. A què creus que es refereixen?
Que es pot treballar amb agressors de Violència de parella en aquest tipus de programes?
Quan se’ns parla de “confrontació de creences”, es refereixen a distorsions, modificacions de
la realitat, que fan que es creï una nova situació fictícia per l’agressor, amb la impressió de que
el que està fent no està malament o no deltot.
Aquests programes tracten amb persones que han maltractat a les seves parelles o ex-parelles,
i que han tingut alguna tipus de distorsió cognitiva abans de fer-ho, és a dir, quan es refereix al
procés de modificacions cognitives de la realitat i a més a més pensen que tenen una
justificació per la seva agressió. . El programa de confrontació de creences que ens mostra el
text intenta modificarpatrons cognitius, els objectius centrals d’aquests programes són
assumir la responsabilitat i abordar les distorsions cognitives. Es tracten tots aquests elements
per intentar que si es redueix aquest problema també es reduirà la reincidència de l’agressor.
1

Tània Escamilla Riera
Psicologia Criminal

24-03-2015
1r Treball de Reflexió

3. A la lectura se’ns parla de que la prova que intentenvalidar mostra uns certs nivells de
“sensibilitat al canvi terapèutic”. Que vol dir això? Quins resultats obtenen?
La sensibilitat al canvi terapèutic vol dir que fent l’estudi posterior del programa, s’obtenen
uns resultats i uns canvis. Aquests canvis de vegades mostren que hi ha una mica de millora, és
a dir, de teràpia, que fa que la sensibilitat de l’eina que s’utilitza sigui baixa.
Els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • treball 1r
  • Esquema Treball 1r I 2n De Batx
  • Treball Trimestal 1r Trim
  • Treball Escalfament 1r Trimestre 3r ESO
  • 1R
  • tania
  • Tania
  • tania

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS