Antropologia Pedagogica

Páginas: 7 (1547 palabras) Publicado: 22 de abril de 2011
“La comprensió dels fets des d'una mirada antropològica”

Podem trobar moltes definicions de cultura però el que hem de tenir molt clar és “un dels conceptes clau de l'antropologia”, és allò que una persona ha d'aprendre per a esdevenir membre d'una societat determinada, podem dir que la cultura abraça gairebé tots els àmbits de la vida d'una persona com a membre d'una societat.

Si ens miremels fets des d'una mirada antropològica, segons Lévi-Strauss hem de buscar objectivitat, totalitat (caràcter universal), significació i “entrar” en contacte amb els protagonistes dels fets, segons Dumont és intentar “comprendre” “des de l'interior”. “No es tracta tant de “viure com ell” sinó de fer l'esforç de “pensar com ells””.

Una mirada antropològica, implica una visió transcultural,aquesta visió ens facilita la comprensió del nostre estil de vida i el de la resta del món, ens facilita respostes sobre qui i què som, per què pensem així, per què actuem d'una manera i no d'un altre, etc...Aquesta visió ens ha d'ajudar a millorar la comprensió de tot el món que ens envolta.

Cada dia escoltem diverses opinions i comentaris que defineixen el que és una persona, com “tothoms'assembla” o bé “això és l'esperit humà, la natura humana”... Aquestes idees homogeneïtzen totes les persones del nostre món com si totes les seves idees, creences, valors i costums fossin arreu els mateixos, i no només això, sinó que pressuposen que tothom té els mateixos desitjos i aspiracions que vénen marcats per la cultura occidental (cultura predominant).

Avui en dia, vivim un procés en què elssistemes socials del món es troben vinculats a través de les relacions econòmiques, polítiques i socials i que estan condicionant la forma de viure de totes les persones del món, qualsevol actuació que es produeixi en un lloc del món pot tenir repercussió directa o indirectament en altres parts del món encara que estiguin allunyats geogràficament, en aquest món interconnectat ens implica unatendència a la imposició d'una cultura (evidentment la més poderosa econòmicament) sobre l'altra això dona pas a un procés d'homogeneïtzació cultural.

Davant d'aquest fet, si analitzem detingudament aquesta afirmació ens adonarem que això no és així. Els homes i les dones són uns éssers complexos que viuen en societat, que tenen uns sistemes de valors, costums, rituals i creences religioses, que fanús de la tecnologia i participen d'activitats polítiques i econòmiques, que es relacionen per uns sistemes de parentius i afinitats, i que conviuen en un espai i en un temps determinat, i que hem de fer un reconeixement de la diversitat cultural.

Tota persona pertany a un grup social i és conscient de la seva pertinença, donat que ha adquirit una herència cultural que inclou totes lesnormatives, pautes, conductes i valors que li atorguen un visió del món, una realitat particular i una forma de viure dins de la comunitat que l'identifica. Les comunitats humanes, és a dir, les persones han desenvolupat les seves pròpies formes de viure, per raons i motius diferents, aquesta diversitat en la forma de ser, de construir-se i de situar-se en el temps i en l'espai és el que coneixem comdiversitat cultural.
Per exemple, la migració cap a les ciutats (de l'àmbit rural a l'urbà), cap altres països amb una situació política, econòmica i social amb més perspectives que la del propi país genera un flux de convivències socials i culturals en els territoris de destí. La majoria de persones que emigren es queden molt de temps en els llocs d'arribada, la qual cosa fa trontollar la seguretati els sistemes de vida dels seus habitants. Les societats receptores, acostumades a la uniformitat, han d'afrontar una nova forma d'existència diversa, ja que tota emigració comporta una aportació de la herència històrica i cultural del nouvingut, que interactua en el nou territori. Així doncs, com aquest exemple ens planteja que hi han diverses cultures que conviuen en un espai determinat i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Antropologia Pedagogica
  • Antropologia pedagogica
  • antropologia pedagogica
  • antropologia pedagogica
  • Antropologia pedagogica
  • Antropologia pedagogica uoc
  • Elementos de antropologia pedagógica
  • Antropologia Pedagogica: Persona Humana

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS