antropologia pedagogica

Páginas: 4 (933 palabras) Publicado: 25 de febrero de 2015
MÈTODES I TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ SOCIOEDUCATIVA
PAC 1 Metodologia qualitativa orientada a la comprensió
Disseny inicial d’un projecte de recerca en l’àmbit socioeducatiu

Presentació generalObjectius
1. Comprendre les característiques del coneixement i la investigació
científica, així com les seves principals orientacions dins de marcs
socioeducatius.
2. Desenvolupar un dissenyinicial d’una recerca en l’àmbit socioeducatiu,
considerant les primeres fases de plantejament de la problemàtica i de
concreció de l’objecte d’estudi amb el suport dels continguts de les
lectures del’assignatura.
3. Reflexionar sobre el tipus d’informació i dades que es fan servir en les
recerques en l’àmbit socioeducatiu en funció dels objectius de recerca i
l’orientació metodològica.Característiques de la prova
Aquesta PAC hauria de tenir com a resultat un primer disseny d’un projecte
de recerca qualitativa en l’àmbit socioeducatiu.
Per tal de dur-la a terme cal que hagueu llegit itreballat la totalitat del mòdul 2
(“Metodologies de la investigació educativa”) i el punt 2 (“Interrogants,
objectius i recollida d’informació) del mòdul 3 (“Metodologies qualitatives
orientades a lacomprensió”). A més, caldrà fer una lectura obligatòria dels
capítols 1 (“Investigar en educació”), 2 (“El –presumpte- dilema
metodològic: quantitativa enfront de qualitativa”) i sobre tot 3(“Aproximació inicial al procés d’investigació”) de la següent lectura:
Rodríguez Gómez, D.; Valldeoriola, J. (2009). Metodologia de la
investigació. Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya.
Com amaterial complementari a tall d’exemples per veure com es redacta i
s’estructura el disseny d’una recerca socioeducativa qualitativa es recomana la
consulta dels següents documents en línia:
-BallestínB. (2008) Introducció i Capítol 2 (Metodologia) de Immigració i identitats
a l’escola primària. Experiències i dinàmiques de vinculació i desvinculació
escolar al Maresme. Universitat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Antropologia Pedagogica
  • Antropologia Pedagogica
  • Antropologia pedagogica
  • antropologia pedagogica
  • Antropologia pedagogica
  • Antropologia pedagogica uoc
  • Elementos de antropologia pedagógica
  • Antropologia Pedagogica: Persona Humana

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS