Arte Siglo Xix

Páginas: 5 (1024 palabras) Publicado: 27 de febrero de 2013
L’Art Del Segle XIXINDEX
1.Rococó

2. Neoclassisme

3.Arquitectura del SegleXIX

4.Romantisisme

5.Realisme

6.Impressionisme

7.PostImpressionisme/Simbolisme

8.Modernisme

ROCOCÓ

Origen: Franca, s’ estendé per tot Europa.

Característiques:
Elegant I refinada, l’estil rococó, mostrava el gust de l’aristocràcia i la burgesia urbana.S’usaven materials senzills (estucs, pintures, daurats…) i donava un gran impacte visual amb menys costos. També era important l’estil rococó per el descobriment de la porcellana que és una nova forma del estil però més petit. Va seguir models estètics I també l’estil barroc y actuaven com ornamentacions profuses. En Espanya, l’estil rococó reflectia l’ntimismei el gust galant propi de la època.Artistes iObres:
* Jean-Antoine Wattaeu – “L’embarcament a Citera”
* Francois Boucher – “El bany de Diana”
* Jean-Honore Fragonard – “El Gronxador”
* Conaletto – “El Gran Canal”
* Giambattista Tiepolo – “Frescos del palau de Wurzburg”

Neoclassicisme
Origen:Segle XVIII però influencia dels grecs i romans.

Característiques: Molt influencia dels grecs i romans per exemple,columnes, arcs, cúpules, frontons, pòrtics, etc. Gana popularitat els edificis públics, com les biblioteques y els museus y es recupera el gust de les columnes commemoratives y arcs de triomf. Els escultors es centren més en la temàtica mitològica. Materials que s’utilitzaven eren el marbre i el bronze I les artistes buscaven aconseguir la bellesa i la perfecció. La pintura del neoclassicisme vareflector tres punts principals:
1. Predomini del dibuix sobre color.
2. Composició ordenada.
3. Temàtica mitològica.

Artistes i Obres:
* Jacques-GermainSoufflot – “Panteo”
* Leo von Klenze – “Glypothek”
* Antonio Canova – “Paulina Borghese”
* Jacques-Louis David – “El jurament del Horacis”
* Jean-Auguste-Dominique Ingres – “L’apoteosid’Homer”

Arquitectura delSegle XIX

Origen:Segle XIX quan ideals nacionalistes influeixen a arquitectes per crear diferents estructures.

Característiques:El corrent històric més important vaser el neogòtic a mitjan del segle XIX. La revolució industrial va influir una renovació en l’arquitectura. La invenció del ciment com material constructiu va produir molts canvis com la producció del ferro i l’acer. Les ciutatgrans també necessitaven edificis com ponts, fabriques, magatzems, i estacions de ferrocarril. També es produeixen estructures com la torre Eiffel y els primers gratacels.

Artistes i Obres:
* Eugene-Emmanuel Viollet-Le-Duc – “Recinte emmurallat de Carcassona
* Joseph Paxton – “Crystal Palace
* Gustave Eiffel – “Torre Eiffel”
* Louis Henry Sullivan – “MagatzemsCarsons, Pirie,Scott”

ROMANTICISME

Origen: S’expandeix per Europa durant les primeres dècades del segle XIX.

Característiques: No va ser només un moviment artístic, sinó també un ampli corrent intel·lectual amb connotacions polítiques clares que va sorgir com a una reacció contra el classicisme del segle anterior, l’amor a la llibertat, l’exaltació de d’individualisme i la defensa dels sentimentsdavant del racionalisme. L’escultura romàntica va mostrar una major propensió a expressar el moviment i els sentiments, es va recolzar en la utilització de materials més rudes, com ara la pedra. El més destacat de tots és el relleu de La Marsellesa.
La diversitat oposada a la uniformitat, i l’exaltació de l’individu i de les tradicions. L’aspiració a la llibertat individual i nacional, en relacióamb els ideals de les revolucions burgeses de l’època. L’historicisme com a recerca de les arrels nacionals en el passat, essencialment en l’Edat Mitjana. La comprensió de la natura des d’una òptica sentimental i religiosa. Predilecció pel que era exòtic i imaginari, que va comportar un interès pel món musulmà del nord d’Àfrica i per la cultura oriental.
Van haver dos grans canvis respecte...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Arte del siglo XIX
  • Arte Venezolano de siglo XIX
  • Arte Siglo XIX
  • el arte del siglo xix
  • Colombia arte siglo xix
  • Arte Del Siglo XIX
  • Historia siglo XIX ARTE
  • el arte del siglo XIX en venezuela

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS