El De Siempre

Páginas: 5 (1148 palabras) Publicado: 21 de octubre de 2012
ELABORACIÓ DE TREBALLS
1. PORTADA


El tipus de lletra serà el mateix per tota la portada, igual que per tot el treball. Molt excepcionalment canviarem de tipus de lletra al llarg del treball. (Les més usuals són: Arial, Verdana i Times New Roman)

Al mig de la portada hi ha de constar el títol i el subtítol (si en té) del treball. Només s’escriu en majúscules la primera lletra iels noms propis. El títol s’escriu en una grandària de lletra (número de punts) més gran que les altres dades de la portada.
El subtítol, si n’hi ha, l’escriurem en una grandària més petita que el títol, però més gran que la resta de dades de la portada.
Ambdós aniran centrats i en negreta.

A la part baixa de la portada hi posarem el nom i cognoms de l’autor, el nom de l’assignatura, el centre(Escola Elisabeth), l’any acadèmic i el curs.

Per acabar, a peu de pàgina posarem la localitat i la data.

| |
| |
| |
| |
||
| |
|Títol |
|Subtítol |
| |
| |
||
| |
| |
| |
| |
|Nom Cognom1 Cognom2 ||Ciències Socials |
|Escola Elisabeth |
|Curs 2011-12 |
|3r d’ESO |
| |
||
|Salou, 1 de febrer de 2012 |


La portada, tot i que a l’hora de numerar les pàgines és comptabilitza, el número de pàgina no hi surt imprès.


2. PAPER, MARGES, TIPUS DE LLETRA I GRANDÀRIA.

Per facilitar la lectura d’un treball es convenient seguir unes normes estàndard en tots els aspectes de la presentació.

1. Pàgina


Format:DIN A-4 vertical (21 x 29.7 cm)
Numeració: Normalment a la part inferior de cada pàgina, centrada o alineada al marge extern. Comença a comptar des del primer full i inclou qualsevol apèndix o annex. Cal tenir en compte que les pàgines inicials (com la portada) o de separació d’apartats o capítols (en blanc o amb un títol), també compten com a pàgina, però no han de dur la numeracióimpresa.


És recomanable que cada pàgina tingui la mateixa quantitat de text; es considera que una pàgina estàndard consta de 30 ratlles de 70 espais cadascuna, amb un interlineat d’un espai i mig (2100 pulsacions per pàgina, aproximadament).
Tanmateix, cada capítol ha de començar en una pàgina nova.
2. Paràgrafs.


Composició justificada: totes les línies sónde la mateixa llargada. Per això cal decidir si es vol partir les paraules a final de línia i, si es fa automàticament, comprovar que les particions siguin correctes.


Per crear diferents marges o espais s’han d’emprar els tabuladors. Cal evitar marcar més d’un espai amb l’espaiador.
3. Línia: marges i interlineat


Marge superior: 3,0 cm...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Siempre
  • Yo Siempre
  • siempre
  • Yo siempre
  • siempre
  • yo siempre
  • Siempre
  • lo de siempre

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS