Jonh Locke y el Govierno Civil

Páginas: 4 (882 palabras) Publicado: 30 de abril de 2013
Comentari de text
Dos tractats sobre el govern civil de John Locke

Aquest text històric, forma part d’un llibre, anomenat Dos tractats sobre el govern civil. Per començar, tracta del verdaderorigen del govern y del poder polític. La seva idea principal és l’Estat, intenta crear un govern civil apartat de la monarquia absoluta o millor dit una monarquia sotmesa a un govern civil, amb uneslleis proposades per la societat, la separació dels tres poders sense que recaiguin en mans del rei, elegit pel poble i la igualtat de lleis tant el ric com el pobre. El autor de aquest text polític irevolucionari, és John Locke (1632-1704). Va néixer a Wrington, va ser un filòsof empirista anglès, considerat el pare del liberalisme i forma part d’un procés revolucionari britànic. Va estudiamedicina a Òxford, és llicenciat en medicina i fou diplomàtic. Exemples d’obres seves són, Alguns pensaments sobre l’educació (1693) y Racionament del cristianisme (1695). Aquest tractat va ser escrit el1689 dins d’una obra de filosofia política, a Gran Bretanya. Es troba en un context històric en que Gran Bretanya y Holanda tenien una monarquia en el qual els poders del monarca estaven limitats perun parlament.
Fent un anàlisi d’aquest text traiem uns conceptes fonamentals per comprendreu, com una societat civil, on hi ha una divisió de poders, una monarquia absoluta, que era un sistema degovern en el qual el rei tenia el poder absolut i només a de retre comptes a Déu, poder executiu consisteix a fer complir les lleis, que en aquest text encara aquest poder està en mans de poder absolut,el poder legislatiu encarregat de fer les lleis i elaborar un pressupost a l’Estat, la llei natural se suposa que el que te més poder econòmicament, és a dir, el més fort és el que mana i l’estatnatural és on hi ha la llei natural. En una síntesi del que diu el text trobem, en primer lloc, la intenció final és abolir la monarquia absoluta o al menys que sigui sotmesa per un govern civil que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • GOVIERNO CIVIL- LOCKE
  • Jonh Lock
  • Jonh locke
  • Jonh Locke
  • RENE DESCARTE & JONH LOCKE
  • Malestar y ponderación (jonh locke)
  • Biografia Jonh Locke
  • Ensayo Sobre El Gobierno Civil De Jonh Locke

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS