Les Drogues (Català)

Páginas: 5 (1028 palabras) Publicado: 15 de enero de 2013
ÍNDEX:
1. QUÈ SÓN LES DROGUES? PER QUÈ HI HA POBLACIÓ QUE ES DROGA 2
2. CLASSES DE DROGUES SEGONS ELS SEUS EFECTES 2
3. CONSEQÜÈNCIES QUE PROVOCA EL CONSUM DE DROGUES 3
4. QUÈ ÉS EL DOPATGE? PRINCIPALS SUBSTÀNCIES DOPANTS I ELS SEUS EFECTES 4
5. COM TE’N POTS SORTIR? TRACTAMENTS I LLOCS 5
6. BIBLIOGRAFIA 5

1. QUÈ SÓN LES DROGUES? PER QUÈ HI HA POBLACIÓ QUE ESDROGA?
Les drogues són substàncies les quals poden ser naturals o químiques i que al introduir-les a l'organisme per qualsevol via, modifica el funcionament del nostre cos i de la nostra ment, alterant l'estat d'ànim, la percepció i el coneixement. El seu consum crea dependència. Poden classificar les drogues en legals (el tabac, l’alcohol i la cafeïna) e il·legals, com la cocaïna o el cànnabis.El consum de drogues o la drogoaddicció pot ser causada per molts factors. Un d’ells és el intent d’adaptació a un grup de gent, imitant les seves costums, en aquest cas parlem del consum de drogues. També pot ser degut com a conseqüència d’una depressió, deguda a un canvi negatiu important en la vida del individu en que utilitza la droga com a mètode per evadir-se de la realitat. Una altre causacomuna és la curiositat, voler saber de primera mà que són les drogues o que se sent al consumir-les. Per últim, també és possible que el consum de drogues s’iniciï per un dels motius ja esmentats, però degut a l’addicció no poden deixar-les. També és molt possible que el seu consum sigui degut per voluntat pròpia, només per aconseguir els efectes (plaer).


2. CLASSES DE DROGUES SEGONS ELSSEUS EFECTES
Podem classificar les drogues en tres grans grups:
Estimulants del Sistema Nerviós Central (SNC): Incrementen l’activitat del SNC. Poden produir símptomes con el increment de l’atenció o la productivitat. Estimulen el SNC i el cervell alliberant per part de les cèl·lules nervioses de neurotransmissors estimulants, entre els quals la noradrenalina és la més important.
Depressoresdel Sistema Nerviós Central: la seva funció es relaxar el sistema nerviós. En petites dosis tenen propietats estimulants. Però en dosis elevades provoquen l’activitat del cervell.
Al·lucinògenes: provoquen al·lucinacions, percepcions o sons que superen a la realitat i no es poden captar ordinàriament amb els sentits (alteren les funcions psíquiques del SNC). També poden afectar al raonament, laconcentració...
Taula sobre les drogues més comunes i/o conegudes:
Drogues segons els seus efectes |
ESTIMULANTS | DEPRESORES | AL·LUCINÒGENES |
- Tabac
- Café
- Cocaïna
- Crack
- Èxtasi
- Amfetamines
- Cànnabis | - Alcohol
- GHB (èxtasi líquid)
- Cànnabis | - Bolets
- LSD
- Al·lucinògens sintètics
- Cànnabis |

3. CONSEQÜÈNCIES QUE PROVOCA EL CONSUM DE DROGUES.
Una de lesprincipals conseqüència és l’addicció. És quan el cos depèn de la droga per funcionar amb normalitat. És un fet molt greu ja que l’addicte necessita la droga per sentir-se bé. No és necessari un gran consum de droga per causar addicció sinó un consum reiterat. També cal mencionar el concepte de dependència, molt semblant a la addicció, però aquest es caracteritza perquè el que es busca al consumir ladroga es evitar els efectes que pot causar l’absència de la droga al organisme del individu.
La tolerància és un altre efecte de la droga. El cos, al prendre la droga habitualment, s’acostuma a ella i per mantenir els efectes, es necessari un augment de la dosis. No obstant, el fet que els efectes siguin menors no significa que el mal que causa sigui menor i això, moltes vegades, pot fer quel’usuari arribi a la sobredosi.
El síndrome d’abstinència es un conjunt de símptomes que apareixen quan un drogoaddicte talla bruscament el consum de droga. El cos i la ment s’acostumen a rebre una quantitat elevada i constant de la substància i al tallar la seva ingesta, l’organisme es descompensa i requereix un llarg període de temps que s’adapti a la nova situació. Els símptomes són molt...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Catalán
  • catala
  • Català
  • Catalan
  • català
  • Català
  • Catalo
  • catala

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS