pac b psico.desenvolupament

Páginas: 6 (1324 palabras) Publicado: 5 de diciembre de 2013
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT II
PRIMER SEMESTRE / CURS 2013/2014
PROVA D’AVALUACIÓ CONTÍNUA PAC-B

PREGUNTA 1

a) Els adolescents han de tenir en compte els aspectes del desenvolupament cognitiu en la vellesa per tal d’ensenyar-los a manegar la TV, ja que al arribar a la vellesa molts d’aquests aspectes es deterioren, els aspectes són els següents;Percepció: Al arribar a la vellesa, la majoria de les persones s’enfronten a pèrdues sensorials
Atenció: L’atenció disminueix en la vellesa i la resposta d’orientació es molt mes selectiva que la de una persona jove. Es per això que els hi costa molt inhibir la información.

Dins de l’atenció podem trobar;

Atenció sostinguda, la qual no es afectada per l’edat, sempre que el sistema d’atencióvisual no sigui sobrepassat per algunes condicions de la presentación d’estímuls, (evitar presentacions excessivament ràpides).

Atenció selectiva, o també coneguda com la capacitat per a seleccionar información.
Evitar estímuls distractors (información irrellevant) mentre es fa alguna tasca determinada.

Atenció dividida, necesaria en aquells casos en que s’hagin de realitzar mésd’una tasca simultàniament. Segons McDowd i Craik (1988), el rendiment de les persones grans es negativament afectat per la complexitat de la tasca (metàfora de l’energia mental).

Aprenentatge: En la vellesa disminueix la capacitat per a formar noves associacions, generalment tenen una velocitat inferior en el processament de la informació.
Alguns dels factors que poden influenciar en lacapacitat d’aprenentatge poden ser;

Atenció menys eficient
Pèrdua neuronal
Estats afectius negatius
Ansietat davant de la realització d’una tasca amb temps limitat

Mesures per a disminuir aquests factors i rendir molt més en l’aprenentage:

Bon estat de salud
Practicar exercici físic
Control de l’ansietat

Memòria: En la vellesa es tendeix a que la memòria disminueixi. Es per això que esmolt important que es facin activitats mentals estimulants.
Primer de tot es la fase de memòria sensorial, la qual una imatge d’un estímul exterior es percebut mitjançant els sentits, segons aquest sentit pel qual s’ha percebut l’estímul, la imatge passa a la memòria icònica o ecoica. Seguidament be la fase de la memòria de treball, la qual s’activa quan es la informació es reté pocs segons en lamemòria, si es vol emmagatzemar, es farà a la memòria de llarg termini.

PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT II
PRIMER SEMESTRE / CURS 2013/2014
PROVA D’AVALUACIÓ CONTÍNUA PAC-B
Llenguatge: A mesura que anem envellint, el nostre Cervell va sofrint canvis; les neuronas i les seves connexions van disminuint i el seu treball es torna més lent. És per això que lefuncions cerebrals com el llenguatge, perden eficiència i es ralenteixen. Segons Frank, existèixen 3 components bàsics; forma, contingut i ús.b) Les característiques del desenvolupament cognitiu dels adolescents que afavoriran i que intervendrán en la seva tasca com a formadors poden ser desde el punt de vista del processament de la informació, un augment de la capacitat del processament a causadels factors maduratius i també una major velocitat del processament de la informació, això comprtarà canvis en l’ús de les estratègies.PREGUNTA 2

a) Les desavantatges que té el client sobre en Lluís, si analitzem els elements del pensament segons Sternberg (1985). En Lluís es troba en la joventut, és per això que l’aspecte central es l’element de el componencial, el qual fa referènciaals processos mentals de l’individu que porten a una conducta més o menys intel·ligent, aquest processos són els components (procés d’informació d’objectes i/o simbols). Dins d’aquest element una de les desavantatges que trobem es que en Lluís primer de tot identificarà el problema i seguidament utilitzarà estratègies com també farà el client, encara que les estratègies utilitzades pel...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pac 2 A Y B Lenguaje Miercoles
  • Interculturalitat I Educacio Pac 1-B
  • UOC MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN PAC 1 NOTA B
  • Paco
  • paco
  • Paco
  • Paco
  • Paco

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS