Qüestionari màquines tèrnmiques

Páginas: 7 (1624 palabras) Publicado: 22 de septiembre de 2013
QÜESTIONARI MÀQUINES TÈRMIQUES 1: LA MÀQUINA DE VAPOR
1) Com es va anomenar al segle XIX? Per què?
Se’ls anomenava vapors, perquè a partir de la combustió del carbó s’obtenia vapor.
2) Qui va construir les primeres màquines de vapor?
Papin, Savery i Newcomen
3) Qui va inventar el primer motor pràctic de vapor?
James watt al 1769
4) Per què és important la màquina de vapor des del punt devista històric?
La importància de la màquina de vapor radica en la seva participació en l'anomenada Revolució Industrial, que va modificar el curs de la història de la civilització en les ultimes dècades del segle XVIII. Com a conseqüència de la creació i difusió d'aquests equips, es va verificar una expansió econòmica sense precedents a Anglaterra, amb expansió posterior cap a la resta d'EuropaOccidental, els Estats Units i altres nacions del món. La major producció industrial resultant va modificar el patró de comerç en els cinc continents i va influir indirectament en la independència de les colònies imperials en diferents regions de la Terra.
5) En quins camps es va utilitzar la màquina de vapor? Quins en destacaries?
Va ser una màquina molt utilitzada antigament a les indústries(ja no els va caldre dependre de l’energia de l’aigua) i més endavant als transports (ferrocarrils, vaixell...) i per les activitats agrícoles.
6) Es fan servir avui les màquines de vapor?
En l’actualitat les màquines de vapor s’han substituït per motors de combustió interna, degut a la seva alta relació potència-pes, al menor manteniment requerit i als requeriments d'espai.
7) Quin combustibles’utilitzava normalment per a les màquines de vapor?
El combustible que s’utilitzava normalment era el carbó
8) És un motor de combustió interna o externa? Per què?
Es un motor de combustió externa perquè és una màquina que realitza una conversió d'energia calorífica en energia mecànica mitjançant un procés de combustió que es realitza fora de la màquina, generalment per escalfar aigua.
9)Explica com funciona una màquina de vapor.
L'augment de pressió provocat per l'escalfament de l'aigua, que es transforma en vapor, mou ​​un pistó, el qual, al seu torn, fa girar una roda, el cilindre compta amb una vàlvula de sortida.
En cremar combustible s'obté vapor d'aigua que recorre un circuit fins arribar a un cilindre, què empeny un pistó que al seu torn mou una roda. Quan el pistó arribaal extrem del cilindre, s'obre la vàlvula de sortida, i el pistó torna cap a l'esquerra empès per la roda. Al final d'aquest recorregut del cilindre es tanca la vàlvula de sortida i es torna a obrir la vàlvula d'entrada, amb el que el cicle comença de nou. L'efecte final aconseguit és el gir continu de la roda.
10) Quina és la funció del distribuïdor? Quantes posicions té?
El mecanismeencarregat de fer entrar el vapor a l’interior del cilindre, alternativament per un extrem o per l’altre era el distribuïdor. Té 3 posicions.
11) Per a què serveix el mecanisme biela-manovella en un motor de vapor? I el regulador?
La biela-manovella transformava el moviment rectilini en un moviment circular uniforme
Quan aquesta màquina funcionava amb una càrrega elevada disminuïa la velocitat i alfer-la treballar un buit augmentava la velocitat. Per tal de fer que la velocitat fos constant per a qualsevol règim de treball es va utilitzar el regulador centrífug. Eren dues boles pesants que giraven a una velocitat proporcional a la màquina principal. Al accelerar la màquina la força centrífuga feia enlairar les boles (aquestes tancaven la vàlvula d’accés del vapor, disminuint la velocitat). Albaixar les boles, la vàlvula de vapor es tornava a obrir i la màquina es tornava a accelerar.

QÜESTIONARI MÀQUINES TÈRMIQUES 2: EL MOTOR DE GASOLINA
1) Qui va inventar el motor de gasolina? Quin any?
Nikolaus Otto al 1876 (enginyer alemany)
2) Per què es diu que el motor de gasolina és un motor de combustió interna?
Es un motor d’explosió de combustió interna, ja que crema el combustible...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • questionario
  • Questionario
  • questionarios
  • Questionari
  • Questionari
  • questionario
  • Questionario
  • questionari 3

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS