Tarragona

Páginas: 5 (1066 palabras) Publicado: 16 de noviembre de 2013
Declaració responsable d’establiments hotelers
Tipus d’allotjament turístic i tràmits
I. Tipus d’establiment turístic
Establiment hoteler

II. Modalitat de tràmit
Alta

Modificació:

Canvi de denominació
Canvi de titular
Canvi de capacitat

Canvi de grup
Canvi de modalitat
Canvi de categoria

Dades d’identificació i localització
I. Dades de la persona que presenta (en cas quesigui diferent del titular o representant)
Nom o entitat presentadora
DNI/NIE/NIF

Telèfon

Adreça electrònica

II. Dades de la persona titular
Nom o raó social

DNI/NIE/NIF

Polígon industrial

Nau

Tipus de via

Nom de via

Àmbit territorial
Catalunya

Número

Pis

Fora de Catalunya

Província

Comarca

Municipi

Població
Telèfon

Codi postal
Adreçaelectrònica

Fax
Web

Accepto que el mitjà de comunicació preferent sigui l’electrònic.
Adreça per a les notificacions electròniques (servei properament disponible)

III. Dades de l’establiment
Denominació o rètol

Coodenades UTM*

X
Polígon industrial
Tipus de via

Y

Nau
Nom de via

Número

Província

Comarca

Municipi

Pis

Població

Codi postal

Telèfon

FaxAdreça electrònica

E0367

* Per realitzar una cerca més precisa de les coordenades UTM podeu consultar el servei de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.cat/vissir3/

1/3

Declaració responsable
Cognom 1

Nom
Actuant com a titular

Cognom 2

DNI/NIE/NIF

Home
Dona

o com a representant

D’acord amb el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establimentsd'allotjament turístic i habitatges d’ús turístic i la Llei 13/2002,
de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Requisits específics
Característiques de l’allotjament específic
Que l’establiment d’allotjament turístic del qual sóc titular té les següents característiques:

I. Classificació
Escolliu grup
Hotel

Escolliu modalitat
Hotel
Hotel-apartaments

Escolliu categoria
Gran Luxe
5estrelles
4 estrelles superior
4 estrelles
3 estrelles
2 estrelles
1 estrella o bàsic

Hostal o pensió

II. Capacitat
Tipus
Habitacions individuals
Habitacions dobles

Habitacions

Places
Modalitat Hotel, modalitat Hotel-apartaments
Nombre mínim d’habitacions dobles:
75% del total d’habitacions (3, 4, 4S, 5 estrelles i GL)
50% del total d’habitacions (2 estrelles)
25% del totald’habitacions (1 estrella o bàsic)
Grup Hostal o pensió:
25% del total d’habitacions

Habitacions quàdruples
Apartaments amb 1 dormitori
doble
Apartaments amb 1 dormitori
doble i un dormitori individual
Altres apartaments
Estudis

Apartaments:
El nombre de places d’apartaments ha de ser major o igual al doble del
nombre d’apartaments. En cada apartament hi ha d’haver com a mínim unahabitació doble.
Estudis:
1 estudi sempre té una capacitat de 2 places
Modalitat Hotel-apartaments - Nombre de dobles mínim:
1 habitació doble per apartament (per a totes les categories).
Pot disposar d’un màxim d’un 40% d’unitats d’allotjament que siguin
habitacions, sense que sigui considerada hotel, sempre que formi part de la
mateixa unitat d’explotació i estiguin situats en el mateix immobleo bé en un
immoble d’ús exclusiu
Modalitat Hotel
Pot disposar d’un màxim d’un 40% d’unitats d’allotjament que siguin
apartaments o estudis, sense que sigui considerada hotel-apartament
sempre que formi part de la mateixa unitat d’explotació i estiguin situats en e
mateix immoble o bé en un immoble d’ús exclusiu.

TOTAL
Altres tipus
Júnior suite
Suite

E0367

Gran Suite

Nombremínim de Júnior suites:
10% del total d’habitacions(GL)
Nombre mínim de Suites:
5% del total d’habitacions (5 estrelles i GL)
Nombre mínim de Gran Suites (una a GL)

2/3

III. Altres característiques
Que l’establiment compleix els requisits tècnics del grup, modalitat i categoria, si escau, establerts a la normativa vigent.
Que disposo del projecte bàsic de l’establiment necessari...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Aqueducte De Tarragona
  • aqueducte de tarragona
  • Tarragona
  • Comentari Aqüeducte de Tarragona
  • Tarragona
  • Casas y centros regionales de tarragona
  • Mausoleu de jaume i
  • Amfiteatr de Tarraco (Tarragona)

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS