Tdah

Páginas: 22 (5281 palabras) Publicado: 27 de diciembre de 2011
1. Introducció

El dia a dia a les aules molts professors es troben a l’hora d’educar els seus alumnes, ja que alguns dels nens presenten problemes per concentrar-se o controlar el seu moviment i impulsos.

Nosaltres com a futurs professors és ens trobem alumnat amb aquests símptomes, per aquest motiu hem decidit realitzar el nostre treball sobre el Trastorn per Dèficit d’Atenció;principalment perquè aquest trastorn és el que viu més entre les aules.

Aquesta recerca d’informació va lligada a la creació d’estratègies per a crear-nos una guia com a futurs docents, ja que probablement ens trobarem nens que pateixin aquest trastorn. De manera que aquesta preocupació es converteixi en motivació per ensenyar i així passar de la “preocupació” a “l’ocupació”, és a dir, al maneigpositiu i constructiu dels nens que presenten problemes de comportament de tipus TDAH.

En aquest treball analitzarem tots els aspectes a destacar sobre el TDAH, des de quin tipus de trastorn és fins a com la treballarem en els nens i nenes de la societat actual.
D’altra banda, alhora de treballar aquest àmbit hem de tenir en compte el nivell evolutiu de cada nen/a i la seva edat. Segons lesseves capacitats i dificultats realitzarem unes activitats especifiques per al seu nivell

Finalment, cal especificar que dintre d’aquest treball hi haurà la part pràctica que realitzarem per a entrar en contacte amb els nens i nenes i la posterior entrevista amb el mestre o mestra amb el qual acabarem de concretar i ampliar l’informació d’aquest treball.

2. TDAH

2.1. Què és?

El Trastornper Dèficit d’Atenció és un trastorn d’origen neurobiològic que es caracteritza per la presència de tres símptomes:

− Dèficit d’atenció
− Impulsivitat
− Hiperactivitat (motora i/o vocal)

S’identificarà com un trastorn quan aquests trets, o comportaments que se’n derivin, es donin amb molta major freqüència i intensitat que els nens d’igual edat i que interfereixin en la seva vidaquotidiana ( casa, escola,…) i en el seu entorn en general.

Cal tenir en compte que no tots els infants amb aquest trastorn manifesten els mateixos símptomes i molt menys, amb la mateixa intensitat. Es pot trobar el cas del nen que presenta dificultats relacionades amb l’atenció però que no presenta un major grau de moviment o major s despostes impulsives que els nens de la seva mateixa edat.

Tipusde trastorn dins del TDAH: és important atendre d’igual manera tant a un grup com a un altre ja que, sense adonar-nos, podem descuidar aquells que no molesten simplement perquè no sembla que pugui tractar-se d’un trastorn.

Comprendre el trastorn ajuda a comprendre a qui el pateix:

− El nen predominantment desatent: és un nen que sembla no escoltar quan se li parla directament, que semblaque somia despert, li costa posar-se en marxa i sovint oblida o perd coses. Acostuma a distreure’s i girar la cara davant de sorolls o estímuls irrellevants, podent-se dispersar també davant de jocs i activitats atractives per a ell. A l’aula generalment es mostra passiu, passa desapercebut, i no aprèn al ritme esperat. No anota els deures a l’agenda, oblida entregar tasques i treballs, o ho fa ambretard, i quan els entrega solen estar incomplets. Evita o es resisteix a realitzar tasques que requereixen d’un esforç mental sostingut, li desagrada. La presentació de les feines és descuidada, oblida posar el nom, la data, curs,... i té dificultats per planificar els exercicis que fa. Quan resol exàmens dóna respostes desorganitzades o en els espais equivocats.

El nen predominant desatenentsovint passa per un nen poc intel·ligent (encara que no sigui cert) o gandul o amb un grau de desmotivació alarmant, és freqüent que acabi ubicat en les darreres fileres de la classe i que ningú esperi “més” de ell.

− El nen predominantment hiperactiu-impulsiu: es mou d’un lloc a un altre en moments inapropiats, mou mans i peus amb excés, es balanceja i s’aixeca sovint de la seva cadira....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EL TDAH
  • Tdah
  • Tdah
  • Tdah
  • Tdah
  • Tdah
  • Tdah
  • TDAH

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS