Unitat didactica de la prehistoria

Páginas: 13 (3135 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2010
Dades identificatives:

L’escola on portarem a terme la unitat didàctica es diu CEIP Antoni Nat, de Benissanet, Tarragona.

Els alumnes d’aquesta escola tenen orígens diversos, però la gran majoria són infants del poble d’origen local i una minoria d’origen immigrant, però tots catalano parlants.

Dades descriptives:

a)Descripció general del projecte:

Em volgut basar la nostra unitatdidàctica en el coneixement dels nostres avantpassats.

Centrarem la unitat en la descoberta del món prehistòric, en concret dels homes de l’edat de pedra i dels dinosaures.

Complementarem l’activitat feta a l’aula amb una sortida de cap de setmana a unes excavacions arqueològiques i la visita de coves amb pintures rupestres.

b)Justificació del projecte:

Creiem necessari que els nostresalumnes tinguin un coneixement sobre el món antic i per tant, sobre l’origen de la nostra espècie, per això durant el transcurs de la unitat didàctica anirem fent comparacions entre la societat prehistòrica i l’actual, per a que així vagin veient el pas del temps i el desenvolupament de l’home, de la forma més adequada possible a l’edat dels nostres alumnes.

c)Marc de referència teòric i/olegal:

Teòric:

Per a la realització de la nostra unitat didàctica hem agafat aspectes de la metodologia de Maria Montessori com seria l’ús de material específic per a la realització d’activitats, com serien les fitxes d’animals, la utilització del fang, les disfresses, etc. per tal de treballar diferents aspectes.

De Decroly utilitzarem els centres d’interès, en aquest cas el món prehistòricper a treballar aprofundint en totes les matèries seguint un fil conductor, un tema.

Del senyor Freinet hem agafat la seva teoria dels tallers setmanals per fer les activitats amb les que treballarem aquest tema.

També l’hem escollit per que al final de la setmana els nens puguin donar la seva opinió i així veure quins coneixements han assolit al llarg de la setmana.

De Piaget ens hembasat amb la interacció amb els altres i la pròpia elaboració per l’aprenentatge.

I d’Ausubel hem agafat el seu principi sobre que l’aprenentatge sigui significatiu per a el infant, es a dir, que connecti amb els seus interessos.

Legal:

Segons l’article 27 de la Constitució Espanyola, tothom te dret a una educació i aquesta serà obligatòria i gratuïta i amb llibertat d’ensenyança mitjançantla participació de pares, professors i alumnes.

El marc legal per a la realització d’educació infantil es basa en la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de Maig, on s’estableix que l’educació infantil ha d’estar estructurada en dos cicles el primer fins als tres anys i el segons fins als 6 anys (Art. 14.1)

Els dos cicles tindran un caràcter educatiu que quedarà recollit en una propostapedagògica (Art. 14.2)

Segons la LOE els objectius per a educació infantil queden regulats per l’article 14.3 on s’estableix que al llarg dels dos cicles s’atendrà progressivament el desenvolupament afectiu, el moviment i els hàbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicació i del llenguatge, a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de lescaracterístiques físiques i socials del medi en el qual viuen. A més es facilitarà que els infants elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal.

Segons aquesta llei els continguts educatius s’organitzaran en àrees corresponents a àmbits propis de l’experiència i el desenvolupament infantil (Art.14.3).

La metodologia emprada serà mitjançantactivitats globalitzades que tinguin interès i significat pels nens (Art.14.4) i amb mètodes de treball basats en experiències, activitats i jocs que s’aplicaran en un ambient d’afecte i confiança per potenciar l’autoestima i la integració social (Art.14.6). També s’estableix la cooperació dels pares, mares o tutors amb els centres d’educació infantil (Art.12.3).

Amb l’article 13 la LOE ens diu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Unitat Didàctica
  • Unitat Didàctica Emocions
  • unitat didactica valencia
  • Unitat Didàctica De La Tardor
  • Unitat Didactica El Mercat
  • Unitat didàctica suma portant
  • UNITAT DIDÀCTICA EDUCACIÓ EMOCIONAL
  • Unitat didàctica: ens alimentem

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS