Afadfadf

Páginas: 2 (346 palabras) Publicado: 1 de mayo de 2011
Descartes: recerca un principi indubtable. Trenca amb tot (o quasi tot) i critica amb el saber q hi havia a l'època i q ell mateix va rebre. Fa un dubte de tot, 1 dubte universal, radical,metòdic i provisional (ampliable). Dubta de tot, fins i tot d'allò que és raonable. El dubte és portat a la màxima exageració. Es planteja si els seus propis pensaments siguin d fet il·lusions. Afirma lahipòtesi del geni maligne que suposa la existència d'un esperit q es dedicar a fer creure evident allò q no ho és. Res no s'escapa del seu dubte. Quan dubta pensa i l'acció de pensar implical'existència d'algú que pensa per tant si penso existeixo "cogito ergo sum". aquesta es la primera gran veritat inqüestionable.Mètode: conjunt regles facils diferents x no pendre lo fals com avertader i al revés. Ha de ser un mètode universal proper a les matemat. per servir d'arbre de la ciència. Am el mètode aconseg. el coneix veritable amb les regles de: Evidència (no+ vertader allò q nofagi dubtar -> intuició), Anàlisi (dividir dificultats en altres + senzilles), Síntesi (construir coneix. complexos a partir de coses simples), Enumeració (comprovar que procés correcte) .Explical'existència d'un jo pensant diferenciat del cos. Defineix allò que és model i cert com allò que no dona lloc al dubte. Costrueix la realitat a partir no+ de l'evidència de la pròpia existència.Subst: realitat que existeix d tal manera que no en necessita cap altre x existir. Jo pensant: res cogitans. El dubte ens ha portat al jo pensant, una realitat inqüestionable. ).

Déu: és lasolució soliplisme (hi ha altres realitats fora Jo). Existeix pq conté la idea de perfecció q jo no he pogut crear, pq ens ha donat a nosaltres la idea d perfecció al crear-nos i pq ens creà com aéssers xfectes q no ens falta res. Concl 3 subst: Hi han 3 subst. q segons grau perf (deu, jo, mon) i segons moment descob (jo, deu, mon). La realitat queda com estava però ara s'explica la seva...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS