Agricultura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4166 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Facultatea de Economie

POLITICA AGRICOLÃ

Muşoiu-Uţică Alina Isabela
Tănasie Adela
Grupa1429

Cuprins:

1. Prezentare a agriculturii româneşti

2.Agricultura ecologică

3.POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ – PAC

4. Agricultura - potential- oportunităti-supravietuire

5.Concluzii

Prezentare a agriculturii româneşti

Peplan naţional, agricultura reprezintă una dintre ramurile importante ale economiei româneşti.
Contribuţia agriculturii, silviculturii, pisciculturii în formarea Produsului Intern Brut se situează în jurul valorii de 6% din PIB, iar în statele membre ale UE se situează la aproximativ 1,7%.

Ponderea agriculturii, silviculturii, şi pisciculturii in PIB
[pic]

FONDUL FUNCIARDin cele 23,8 milioane ha cât însumează teritoriul României, suprafaţa agricolă a ţării este de 14,7 mil. ha (61,7 %), din care 9,38 mil. ha reprezintă teren arabil. România se găseşte pe locul 6 din Europa ca suprafaţă agricolă utilizată şi pe locul 5 ca suprafaţă arabilă.

EXPLOATAŢII AGRICOLE
Economia rurală românească are că trăsătură predominantă procentul foarte mare al fermelor mici,care produc în principal pentru autoconsum, comercializând pe piaţă doar întâmplător produsele obţinute.
Existenţa unui număr foarte mare de ferme mici în paralel cu fermele foarte mari relevă dezechilibrul structural ce influenţează agricultura din ţara noastră şi competitivitatea acesteia.

POPULAŢIA OCUPATĂ
Deşi forţa de muncă în agricultură României este în continuare una dintrecele mai numeroase din Europa, dinamica ponderii populaţiei ocupate în agricultură arată o tendinţă de scădere treptată a acesteia, de la 40,9% în anul 2001 la 27,7 % în anul 2008.
La sfârşitul anului 2008, dintr-un total al populaţiei civile ocupate, în agricultură, vânătoare silvicultură activau circa 27,7% din totalul populaţiei ocupate.

Cauzele scăderii ponderii populaţiei ocupate înagricultură:
• Retragerea multor persoane vârstnice din agricultură;
• Venituri mici realizate în agricultură, care nu sunt atractive pentru tineri;
• Investiţiile rurale încă reduse - servicii şi mică industrie - care să absoarbă forţa de
muncă mai tânăra.

[pic]

Ponderea din anul 2008 de 27,7% din populaţia activă este reprezentată în special de lucrători pe cont propriuîn cele circa 3,9 milioane de exploataţii individuale, la care se adaugă lucrători specializaţi în agricultură, ingineri şi tehnicieni, din fermele agricole comerciale.
În ceea ce priveşte populaţia ocupată în agricultură pe grupe de vârstă, se constată o
îmbătrânire a forţei de muncă din această ramură. Astfel, peste jumătate din aceasta aparţine grupelor de vârstă de peste 45 deani iar ponderea populaţiei ocupată în agricultură cu vârsta intre 55 si 64 ani este în creştere.

[pic]

Pe parcursul întregii perioade de după 1990, agricultura a jucat un rol social foarte important, acţionând ca un „tampon” ocupaţional împotriva efectelor socio-economice ale tranziţiei, absorbind o parte importantă din forţa de muncă disponibilizată de industriile urbane.SECTOARELE AGRICULTURII

Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al
agriculturii româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi imbunătăţirea raselor de animalepentru carne şi lapte. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice pentru îmbunătăţirea producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajezedezvoltarea de unităţi de procesare agroalimentară.

INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Industria alimentară reprezintă o ramură tradiţionala importantă a industriei prelucrătoareromâneşti. Sinergia dintre industria alimentară şi productia primară agricolă reprezintă vectorul dezvoltării economice în spatiul rural

PRODUSE DE CALITATE

Identificarea produselor tradiţionale şi...
tracking img