Alguns dubtes sobre la hipercolesterolèmia familiar

Páginas: 2 (369 palabras) Publicado: 15 de octubre de 2010
CAS CLÍNIC 2: Hipercolesterolèmia familiar

2. Quina és la finalitat del tractament de la hipercolesterolèmia en aquest pacient?
La hipercolesterolèmia consisteix en una elevada concentració decolesterol en sang (per sobre de 240mg/dL). La poden produir diferents factors, ja sigui la dieta, com problemes metabòlics. El principal risc de la hipercolesterolèmia es que desencadeni trastornscirculatoris com arteriosclerosis i altres patologies coronaries greus, que poden comprometre la vida de l’individu. En aquest cas, es tracta de la hipercolesterolèmia familiar, una alteració genèticaautosòmica que té una herència dominant, que fa que el nombre de receptors LDL es redueixi i el colesterol no sigui absorbit. Aquesta malaltia provoca hipercolesterolèmia des de la infància, incrementael risc de patologies coronaries en la joventut.
Així doncs, el tractament va destinat a la reducció de la colesterolèmia per tal de reduir el risc cardiovascular. En aquest cas, el tractamentconsisteix en dues mesures: el control de la dieta, per tal de reduir la ingesta de colesterol i greixos saturats; i la subministració de Levosatin, un tractament amb inhibidor de la HMG CoA reductasa.

3.Explica breument que és una placa ateromatosa i com es forma.
Les plaques ateromatoses són masses anormals de greixos, proteïnes i miòcits que apareixen en les parets arterial. Es formen mitjançantel procés de aterogènesis, un procés dinàmic que es desenvolupa lentament. Les causes que provoquen l’acumulació de lípids en membrana no estan ben concretades, sinó que trobem varies hipòtesis queintenten explicar-ho; per això parlem de un fenomen d’origen multi factorial, que podem generalitzar en el següent procés:
En primer lloc es produeix una acumulació de LDL a les parets del vas.Aquestes LDL acumulades s’oxiden donant lloc a LDLmm (mínimament modificades), que atrauen monòcits que es transformaran en macròfags. Aquests captaran més LDL i substàncies sanguínies, fins convertir-se...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Hipercolesterolemia familiar
  • HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
  • Hipercolesterolemia Familiar
  • Hipercolesterolemia Familiar
  • Hipercolesterolemia Familiar
  • Hipercolesterolemia familiar
  • Ateroesclerosis por Hipercolesterolemia familiar
  • Hipercolesterolemia Familiar

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS