Analisis de regression

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1038 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anàlisi de Regressió

En el següent anàlisi de regressió tractarem les següents variables de la matriu: Vallès Occidental.

El model d’anàlisi serà de causes múltiples ja que fem un anàlisi de regressió.

Per tant:

X( FALTA DIBUJO

Y(

H0: Les persones sense un coneixement de la llengua catalana tindran més possibilitats d’acabar a l’atur, per sobre del seu nivell d’estudis(secundaris).

H1 (nul·la): El coneixement de la llengua català no serà un factor decisiu per sobre del nivell d’estudis.

Variable dependent: Taxa d’atur

Variable explicativa: Percentatge de persones Coneixement català no l'entén

Percentatge de persones Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE...

Primer de tot, constatem amb els 3 gràfics adjunts (grafiques 1,2,3) que amb les variablesescollides ens apareix que la seva relació es lineal.

-Gràfics Simples

Gràfic 1 Gràfic 2

[pic] [pic]

Gràfics tridimensional

Gràfic 3

[pic]

Anàlisi de Regressió:

Un cop fet l’anàlisi de regressió, podem observar el següent:

Primer de tot, al gràfic 5, podem justificar la significació entre les variables a l’apartat de (significació unilateral). Per el que fa a lescorrelacions de Pearson per cada variable son iguals. Per tant, haurem de tornar a fer l’anàlisi de regressió i fem click a les opcions del SPSS que sens mostri els estadístics de col·linealitat per determinar l’explicació que se’ns dona a les variables.

Els coeficients de Pearson, també ens indiquen quina direcció i amb quina intensitat es mou la variable, això ho podem confirmar amb elsgràfics de dispersió 1 i 2.

Gràfic 4
|Estadísticos descriptivos |
| |Media |Desviación típica |N |
|Taxa d'atur |10,6753 |3,18454 |486 |
|% de persones Coneixement català No|5,9357% |3,93787% |486 ||l'entén | | | |
|% de persones Batxiller superior, |9,6118% |3,75701% |486 |
|BUP, Batxiller LOGSE, PREU | | | |

Un cop demanat aquestes opcions, ja que les correlacions de les 2 variables independents no son altes, sino moderades(0,583) i (-0,65). Per assegurar-nos de la no colineal·litat ,ja que si tenim un problema de colineal·litat l’error típic dels coeficients de regressió augmentaran la opció de no significació dins les proves estadístiques.
Gràfic 5
|Correlaciones |
||Taxa |% de persones Coneixement |% de persones Batxiller |
| |d'atur |català No l'entén |superior, BUP, Batxiller LOGSE,|
| | | |PREU |
|Correlación de |Taxa d'atur|1,000 |,583 |-,655 |
|Pearson | | | | |
| |% de persones Coneixement català |,583 |1,000 |-,718 |
| |No l'entén || | |
| |% de persones Batxiller superior, |-,655 |-,718 |1,000 |
| |BUP, Batxiller LOGSE, PREU | | | |
|Sig. (unilateral) |Taxa d'atur |....
tracking img