Aparato circulatorio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (320 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ENVELLIMENT CEL·LULAR

Actualment hi ha diverses teories que intenten explicar perquè succeeix l’envelliment cel·lular. Es creu que la suma de les dotze teories existents podrien explicar-ho, jaque cap d’aquestes es pot considerar com a vàlida per si sola. Les principals són:

1. Teoria dels radicals lliures
Els radicals lliures (àtoms que tenen un electró(e-) desaparellat quetendeix a aparellar-se) produïts durant la respiració aeròbica causen un dany oxidatiu que s'acumula, i resulta en una pèrdua gradual dels mecanismes homeostàtics, en una interferència de patronsd'expressió genètica i pèrdua de la capacitat funcional de la cèl·lula, la qual cosa condueix a l'envelliment i a la mort.

2. Teoria del sistema immunològic
Aquest sistema protegeix l’organismede microorganismes patògens. Si aquest sistema es deteriora, l’organisme queda exposat amb més facilitat als perills del contagi, per tant, aquest patirà més malalties que el debilitaran il’envelliran.
Amb això, la probabilitat de patir malalties autoimmunes és més elevada, de manera que el cos pot destruir les seves pròpies cèl·lules a conseqüència de que no les distingeix delsmicroorganismes patògens externs.

3. Teoria dels errors genètics

Segons aquesta teoria l’envelliment de la cèl·lula és degut a l’acumulació d’errors genètics els quals poden provenir del’herència o d’errors en la transcripció de les cadenes de DNA.

4. Teoria de l’efecte Hayflick

Per tal que l’organisme es mantingui jove, les cèl·lules joves han de substituir les més velles.Aquesta teoria defensa que cada espècie té programat un nombre màxim de divisions cel·lulars, ja que els extrems dels cromosomes (telòmers) es van escurçant en cada divisió fins al punt que deixen dereproduir-se i l’organisme deixa de funcionar adequadament.

5. Teoria del col·lagen

El col·lagen forma part de la majoria d’òrgans. Una mala formació d’aquesta molècula provoca una...
tracking img