Aprendiendo a trabajar paul willis

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2960 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Paul Willis Aprendiendo a trabajar
Índex
1.-Contextualització de l’autor/a i resum de la monografia 3
2.-Aportacions conceptuals de l’obra 5
3.-Aportacions metodològiques de l’obra 7

1.-Contextualització de l’autor/a i resum de la monografia
Paul Willis va néixer a Wolverhampton i va estudiar a la Universitat de Cambridge y a la Universitat de Birmingham. Va treballar al centred’estudis de Cultura contemporània i posteriorment a la Universitat de Wolverhampton. Aquest il•lustre senyor va escriure el llibre de Aprendiendo a trabajar. Es basava en un estudi que va realitzar, en el qual volia saber quina era la causa de que els nois de classe obrera obtinguessin feines de classe obrera. L’autor es sentia identificat amb aquests nois, ja que ell també havia nascut a un barri obreron també podia haver estat predestinat a treballar a la fàbrica.
Per començar, Willis estudià un barri obrer d’Anglaterra anomenat Hammertown al anys setanta. Aquest barri estava situat dins una zona urbana d’uns seixanta mil habitants. Els habitatges que rodejaven l’escola eren de protecció oficial, que es van construir al període d’entre guerres, com l’escola, on la seva població era de classeobrera.
A la població de Hammertown hi havia molta ocupació, la gran majoria de la població treballava a la industria, especialment a la metal•lúrgica. No obstant això, en aquells anys va començar a arribar a Anglaterra població de l’Índia, Bangladesh, Pakistan, cosa que encara no es veia en aquella època, ja que encara no hi havia les societats multiculturals que tenim avui en dia. Per aquestmotiu els nouvinguts provinents d’aquelles zones eren tractats amb discriminació, eren minories no acceptades per la resta de la societat, no eren blancs.
L’estudi es basà en com els nois de classe obrera acaben essent de la mateixa classe social a la que pertanyen els seus pares, únicament dels masculins. El realitza durant els dos últims anys de l’escolarització obligatòria dels adolescents iels primers mesos que es produeix la inserció laboral dels nois.
El sistema educatiu de l’època estava format per la barreja de dos sistemes: el tripartit procedent de la llei de 1944 i el integrat o comprensiu. El primer, estava format per les “grammar schols” que impartien saber orientat cap a les carreres de lletres i les “tehcnical schools” que donaven formació de ciències. Pels alumnes ambmenor rendiment escolar estaven les “secundary schools” que constituïen una simple prolongació de l’educació primària.
No obstant això, el segon sistema hi havia les “comprehensive schools”, es basaven en la agrupació de tots els alumnes a la mateixa escola. Encara que al seu interior es realitzava “l’streaming”, que és la distribució dels alumnes per grups en funció del seu rendiment escolar, noobstant això tots els alumnes tenien el mateix currículum.
L’escola en que es centra l’estudi es anomenada Hammertown Boys, que era una escola de secundària moderna, no selectiva i vinculada a l’escola de noies del mateix estatus, al acabar la investigació es va convertir en una “comprensive school”. Com es preveia un canvi, es va prolongà el període d’escolarització obligatòria, es varen començara ampliar els edificis de l’escola i a la vegada van començar a introduir nous mètodes pedagògics com “l’streaming”.
L’obra està dividida en dues parts, una de caràcter etnogràfic i la segona és l’anàlisi. A la primera part fa una presentació de les característiques principals de l’escola i alhora de la divisió que hi ha al grup-classe, al qual pertanyen els nois a que fa l’estudi. Aquest constade la divisió de “pringats”, que són els nois conformistes que accepten les normatives de l’escola. L’altre grup són els “col•legues”, que són els inconformistes i rebels de l’escola, no segueixen cap norma que sigui imposada per la institució.
Tornant al tema de l’estudi Willis el centra sobre el grup dels “col•legues”, el qual vol respondre que si les actituds dels col•legues són les que...
tracking img