Aprenentatge per observació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (515 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L'aprenentatge és un procés psicològic destinat a facilitar l'adaptació dels organismes. Els canvis conductuals que es produeixen gràcies a l'aprenentatge es poden localitzar físicament al cervell.Es pot definir l'aprenentatge com, un canvi relativament permanent en els mecanismes de conducta, resultat de l'experiència i que no es pot atribuïr a processos maduratius.

L’APRENENTATGE PERL’OBSERVACIÓ

També conegut com a modelatge fa referència a que amb el fet d'observar s'adquireixen representacions simbóliques de les activitats. Durant els primers anys del desenvolupament aquest esredueix a imitació espontània, mentre que a mesura que van desenvolupant la capacitat de simbolitzar apareix la imitació de conductes socials.
Segons Albert Bandura, els tres efectes més importants que esderiven de l'observació de models són:

▪ Efectes de modelatge: l'observador pot adquirir respostes noves que no existien abans en el seu esquema de comportament, mitjançant l'observació demodels.
▪ Efectes inhbitoris-desinhibitoris: l'observació de models pot enfortir o debilitar les respostes inhibitòries, segons si el model contribeix a bloquejar o desbloquejar les respostes del queobserva.
▪ Efecte de provocació: suposa que el model dispara l'aparició de la conducta

Aprenentatge per observació

Albert Bandura considerava que podem aprendre per observació o imitació.L’aprenentatge per observació es dona el subjecte contempla la conducta d’un model.
Pot passar que s’aprengui una conducta i no es porti a terme.

Fases:

Adquisició: l’alumne observa un model i reconeixles característiques essencials de la
conducta.

Retenció:l’alumne reté a la memòria les característiques de la conducta.

Execució: Si l’alumne li agrada la conducta i creu que les sevesconseqüències són
positives la reprodueix.

Aquest model d’aprenentatge està molt pròxim al conductisme.

Bandura és l’autor més conegut dels que treballen en aquesta línia.
En relació amb...
tracking img