Assignació de recursos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3610 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pràctica 1

Direcció i gestió d’empresa.
Assignació de recursos.

ÍNDEX.

Pàgina
Síntesi esquemàtica..........................................................................................3

Preguntes de raonament:

1- Normalització i estandardització de productes..........................................7

2- Empreses i lloguersd’oficines.....................................................................8

3- Locomotores..................................................................................................8

4- Subcontractació en el transport...................................................................9

5- Oportunisme matrimonial...........................................................................11

6- Teoria del’agència......................................................................................12

7- Contractació laboral a Espanya.................................................................13
Fes una síntesi esquemàtica dels principals conceptes explicats en el text de la pràctica.
Segons Adam Smith, l’especialització és importantíssima pel què fa a la producció, provoca: feines monòtones (peròmolt productives per a l’empresari), reducció de temps morts (la feina va cap al treballador i no al revés, com anys enrere) i la introducció de nova maquinària.

Avui en dia tothom accepta l’especialització del treball tot i que encara hi ha certs problemes, hi ha d’haver més cooperació entre els especialistes, conflictes d’interessos entre caps i encarregats de seccions, problemes de controli de motivació, falta d’informació...

Transacció: quan dos agents acorden l’intercanvií d’un bé, hi ha tres fases. La primera en que s’obté informació de la transacció, la segons visita a l’agent que oferta i la tercera es produeix l’acord. Com més durin les tres etapes, més complexa és la transacció.

Costos de la transacció. Cost de la primera fase: cost d’obtenció d’informació. Els costosde negociació: redacció de clàusules i condicions del contracte i el cost de garantia: assegurar l’acord i les conseqüències de d’incompliment.

Quan s’afirma que tots els preus són transparents vol dir que els agents obtenen la informació sense cost.

Tipologia de transaccions:
- Segons la informació de les parts:
- Completa: les transaccions dels mercats neoclàssics.
- Parcial:transaccions en què no es té tota la informació.
- Asimètrica: transaccions en què una de les parts no te la mateix informació que l’altre.
- Segons l’ús de bens i serveis intercanviats:
- General: ús de béns i serveis estandarditzats
- Específic: ús de béns o serveis específics (exclusivitat entre les parts).
- Segons la freqüència en que es realitza l’operació:- Ocasionals: transacció que es dona de tant en tant.
- Recurrents: transacció que es dona sovint.

Podríem definir dos tipus de contractes els complets: que especifiquen totes les contraprestacions de l’acord, exemple contracte de compra venda i els incomplets: ja que és un procés llarg i no se sap que pot succeir, per exemple els contracte d’obra.

Relacions multilateralsentre les parts vinculades, sense cap tipus de restricció, sobre quines persones poden contractar entre sí i sobre quins continguts.

Estructura contractual bilateral; treballadors, directius i capitalistes es vinculen entre sí creant una entitat jurídica i això permetrà establir una contractació bilateral de cada individu amb la pròpia entitat.
Contractes sense autoritat són aquells els qualsles parts només han de complir allò acordat, en canvi si el contracte dona lloc a modificacions i ordres s’anomenen relacions d’autoritat. Exemples: compra venda i contracte d’obra respectivament.

Contracte de mercat: complerts, multilaterals i sense relació d’autoritat.
Contracte organitzacionals: incomplerts, unilaterals i amb relació d’autoritat.
Contracte contingent: incomplerts,...
tracking img