Biologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1021 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Observació de cèl•lules en mitosi

OBJECTIU:
L’objectiu de l’elaboració d’aquesta pràctica és l’observació de cèl•lules que estant en mitosi per tal de distingir-hi les diverses fases. Per tal de poder veure aquestes cèl•lules en divisió treballarem amb les arrels (meristema) d’una ceba que està en creixement, ja que ens permeten visualitzar els nuclis i tenint en compte que es tracta d’unmeristema i, per tant, d’un teixit constituït per cèl•lules indiferenciades que formen una zona de creixement, ens permetrà també poder observar cèl•lules que estant en divisió (mitosi).

FONAMENT TEÒRIC:
La mitosi és un procés de divisió cel•lular on a partir d’una cèl•lula mare s’originen dues cèl•lules filles genèticament idèntiques entre elles i ala cèl•lula mare que les ha originat.En els organismes unicel•lulars la mitosi equival a la reproducció asexual (bipartició), mentre que en els organismes pluricel•lulars pot tenir diverses funcions:
- Creixement: molts organismes pluricel•lulars provenen d’una única cèl•lula, el zigot i l’organisme pot créixer gràcies ala mitosi, que origina cèl•lules amb el mateix material genètic. Així, aconsegueix que totes les cèl•lules d’un organisme pluricel•lular tinguin la mateixa informació genètica.
- Renovar i regenerar teixits: les cèl•lules mare fan mitosi contínuament per tal de crear noves cèl•lules per substituir les mortes o renovar les velles o malmeses.
- Reproducció asexual: en alguns vegetals, fongs oanimals inferiors, un grup de cèl•lules se separa de l’individu i a través de mitosi crea un nou individu amb la mateixa informació genètica.
Els diferents esdeveniments que es produeixen en la mitosi es divideixen en fases, que corresponen a la finalització de certs processos i el començament d'altres. Aquestes fases són les següents:
• Profase: la cromatina es condensa en cromosomes i l’embolcallnuclear desapareix. Els microtúbuls es reorganitzen i apareixen unes fibres anomenades fus mitòtic, que van d’un pol a l’altre i reparteixen el material genètic.

• Metafase: els cromosomes s’enganxen pel centròmer a les fibres del fus, disposant-se perpendiculars a elles.

• Anafase: s’escurcen les fibres del fus i les cromàtides se separen i migren cada una cap a un pol.

• Telofase:apareixen dos nuclis en la cèl•lula i els cromosomes es descondensen.

• Citocinesi: es produeix el repartiment del citoplasma en les dues cèl•lules filles. En les cèl•lules animals, la membrana s’estrangula a causa de l’acció del citoesquelet, mentre que en les cèl•lules vegetals, una gran quantitat de vesícules migren cap a l’equador de la cèl•lula i es fusionen entre elles i amb la membranacel•lular.

(*)Totes les fotografies excepte l’última, és a dir, la de la citocinesi, són imatges(400x) de mitosi de cèl•lules del meristema de ceba tenyides amb orceïna ascètica

MATERIAL:
• Aigua
• Arrels de ceba en creixement (meristema)
• Cobreobjectes
• Fogonet
• Orceïna A
• Orceïna B
• Microscopi
• Pinces
• Portaobjectes
• Vidre de rellotge
PROCEDIMENT:
Per tal d’observarcèl•lules en mitosi, agafarem les arrels d’una ceba que prèviament hem plantat i està en creixement, ja que juntament amb la tija constitueixen els meristemes dels vegetals, que es troben en continua mitosi per originar noves cèl•lules. Però abans d’observar-ho al microscopi cal preparar la mostra i seguir un procediment:
1. Tallem diversos fragments d’aquestes arrels, els quals són blancs, per tald’obtenir diverses mostres per observar i triar-ne la que millor es veu al microscopi. A mesura que anem tallant les diverses mostres d’arrel les deixem dins un vidre de rellotge amb aigua.
2. Un cop en tenim quatre o cinc fragments de l’arrel, els agafem i els deixem dins un altre vidre de rellotge que conté orceïna A, que com que és de caràcter àcid tenyeix els cromosomes -així, un cop...
tracking img