Caiguda lliure i velocitat límit

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (772 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CAIGUDA LLIURE I VELOCITAT LÍMIT

Rubén Sanz Carrilero
1r BAT A
26 d’abril de 2011

Índex
-Objectius....................................................1
-Plantejament d’hipòtesis i dissenyde l’experimentació........................................1-2
-Resultats....................................................3
-Conclusions experimentals....................4-5
-Solució iinterpretació teòrica...............5
-Preguntes.................................................6

Objectius
Realitzar un estudi del moviment de caiguda d’una bola de porexpan, d’una d’acer id’una de plom a través de l’aire.
Determinar els paràmetres característics d’aquets moviments i donar una equació que ens permeti descriure’ls.
Finalment estudiar i comparar els moviments rectiliniuniforme i uniformement accelerat.

Plantejament d’hipòtesis i disseny de l’experiment
1. Com creieu que serà el moviment de caiguda de la pilota de porexpan?
Moviment rectilini uniformementaccelerat, ja que el cos es veurà afectat per l’acceleració constant de la gravetat.
2. Deixeu caure la pilota de porexpan, i expliqueu, amb dues frases, com a mínim, i amb paraules vostres, com creieu que ésaquest moviment.
La pilota de porexpan tindrà una caiguda uniformement accelerada fins a arribar a una velocitat límit (terra).

3. Escolliu de cada grup de paraules següent, la que més s’ajustaal concepte de moviment que heu explicat en les frases anteriors
Accelerat Periòdic Uniforme Variat Circular Rectilini El·líptic Oscil·latori

4. Com creieu que serà el moviment de caiguda de labola de plom?
Igual que el de la pilota de porexpan però amb una major velocitat a causa del seu pès més elevat.
5. Deixeu caure la bola d’acer, i responeu, amb dues frases, com a mínim, i amb paraulesvostres la pregunta següent: com creieu que serà aquest moviment?

La pilota de plom tindrà una caiguda uniformement accelerada fins a arribar a una velocitat límit major que la del porexpan....