[Cat]anàlisis intern de la empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3536 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 4. Anàlisi Intern

Assignatura: Direcció Estratègica Titulació: Grau en ADE

1

Tema 4. Análisi Intern
ÍNDEX 4.1 Recursos, Capacitats i Avantatge Competitiu 4.2 Mètodes d’anàlisi intern 4.2.1 Anàlisi funcional i perfil estratègic 4.2.2 Cadena de Valor 4.2.3 Comparacions: històrica, industria i Benchmarking 4.3 Integració de l’análisi extern e intern 4.3.1 Anàlisi DAFO 4.3.2 Lesmatrius d’anàlisi estratègic BIBLIOGRAFIA Guerras, L.A. y Navas, J.E. (2007): La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones, Thompson‐Cívitas, Madrid, 4ª edición. Cap 6 i 7 Johnson, G., Scholes, K. y Whittington, R. (2006): Dirección Estratégica, Prentice Hall, Madrid, 7ª edición. Cap 3.
2

Introducció a l’Anàlisi Intern
•Investiga les característiques dels recursos i capacitats(RyC) que disposa l'empresa per a fer front a l'entorn. •Se centra en la detecció de les seues fortaleses i debilitats, a fi d'avaluar el seu potencial per al desenrotllament de l'estratègia. •Es realitza per mitjà de tècniques complementàries, a partir de l'anàlisi de l'empresa com a conjunt de Recursos i Capacitats, l'objectiu del qual és: Identificar el potencial de l'empresa per a establiravantatges competitius, per mitjà de la identificació, valoració i gestió dels RyC que posseïx o als que pot accedir.

3

4.1 Recursos, Capacitats i Avantatge Competitiu
L'empresa com a conjunt de Recursos i Capacitats Empresa Conjunt únic de recursos (tecnologies, habilitats, coneixements, etc.) i capacitats heterogenis, que es generen i amplien amb el temps
Las empreses són  diferents per:•La heterogeneitat dels  seus RiC •La imperfecta mobilitat  dels seus RiC

Identificar Valorar  estratègicament
Determinar els que  proporcionen  Avantatge Competitiu

RiC disponibles en  l’empresa

La clau de l'èxit és més interna que externa, i està en: •Gestionar bé els RyC •Explotar les diferències amb altres empreses

4

4.1 Recursos, Capacitats i Avantatge CompetitiuConcepte de Recursos i Capacitats
RyC estan interrelacionats i representen dos nivells d'agregació dels elements que determinen el potencial d'una empresa per a competir. Recursos
•Caràcter  individual •Stock (coses,  elements)

•Primer nivell d’anàlisi •Stock de factors o actius individuales que posseix o controla una  empresa (disponibilitats financieres, elements físics, patents, etc.)•Segon nivell d’anàlisi •Concepte dinàmic relacionat amb el que l’empresa sap fer

Capacitats
•Formes de fer  (flux) •Caràcter colectiu

•Expressen la forma en la que la empresa combina els recursos  (variable flux) (Capacitat d’innovació, de disseny, de servei al cliente,  etc.) •Constitueixen habilitats colectives.

Els recursos no són productivus per sí mateixos, es combinen y coordinen per a fer una activitat.
5

4.1 Recursos, Capacitats i Avantatge Competitiu
Clasificació dels Recursos
Físics (Maquinària, mobiliari,  vehícles, etc.)

Tangibles
Financiers (Diners, drets de  cobrament, etc.) Tecnològics (Tecnologia, patents,  etc.) No humans Organizativos

Recursos

Intangibles
Humans (Coneixements,  habilitates, motivació,  etc.)

(Marca, reputació de  productes i empresa, etc).

Fuente: Guerras i Navas (2007: 230)

6

4.1 Recursos, Capacitats i Avantatge Competitiu
Anàlisi de Recursos Tangibles
   

Actius físics i financers. Fàcils d'identificar i valorar (balanç de situació). La valoració comptable és poc significativa a efectes estratègics. El potencial de creació d'avantatge competitiu, depén de:  Quines possibilitats existixen per a unaaplicació més eficient (per exemple, menys recursos per al mateix volum de negoci).  Quines possibilitats existixen d'utilitzar-los en usos més rendibles (en l'empresa, venda a altres empreses, aliances, etc.)

7

4.1 Recursos, Capacitats i Avantatge Competitiu
Anàlisi de Recursos Intangibles Característiques
 

 No tenen existència física Se sustenten en la informació i el...
tracking img