Catalanisme

Páginas: 4 (927 palabras) Publicado: 23 de noviembre de 2011
Pregunta 1

a) Descriviu el tipus de font i digueu de qutracta.

És un document d' una font primàra ja que és contemporània de l'época , és un text jurídic-polític ja que parla sobre les basesde Manresa del 1892 i apareixen les dos bases, la primera parla del poder central i la segona de les bases del poder regional.

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporcionala font.

Les bases de Manresa van ser redactades pels membres de " la UniCatalanista" un any després de haver-se creat aquesta plataforma. L'any 1889 es van defensar els drets catalans i anaren contra del projecte de reforma del codi civil que s'estava discutint a les corts de Madrid, el govern d'Espanya va accedir a canviar la redaccidel Codi civil i aixva suposar la primera victòria delcatalanisme, fet que va sorgir la " UniCatalanista".

c) Expliqueu l'organització política per a Catalnunya que proposava la font.

Les bases de Manresa són el document presentat com aprojecte de la Unió Catalanista davant el consell de representats de les associacions catalanistes. Les bases de Manresa va quedar establert que :

. El poder central s'organitzava sota elconcepte dela separacide les funcions legislatives, executives i judicials. El poder legislatiu central radicava en el rei o el cap d'estat i en una assamblea composta de representants de les regions.2. La llengua catalana era l'única que oficialment es podriaparlar a Catalunya.

3. Catalunya seria l'única sobirania del seu govern interior, que podrà dictar lliurement les seves lleisi cuidar la seva lesgislació civil, penal, administrativa, etc.

Pregunta 2

b) Expliqueu els fets principals del Catalanisme fins al 1901.

Els primers anys de la Restauració van suposar unaugment de les forces que apoyaven al catalanisme. Valentí Almirall i la burgesia catalana van ocupar el lloc dels carlistes i dels nacionalistes. Almirall va promoure un projecte a partir del Diari...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Catalanisme
  • Catalanisme
  • Catalanisme
  • CATALANISME
  • catalanisme
  • Catalanisme
  • Catalanisme
  • Catalanisme

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS