Clonació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (597 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ARGUMENTS EN CONTRA!

Per fer una valoració ètica de la clonació, caldria distingir si es tracta de clonació "de" éssers humans, clonació "a" éssers humans, o clonació d'animals o vegetals.

Aixòúltim (clonació d'animals i vegetals) es fa des de fa força temps (de fet, quan s'extreu un "grilló" d'un arbust i l'hi planta perquè doni lloc a un altre nou, s'està practicant una forma de clonacióvegetal) . Aquestes clonacions no són, en principi, objectables, si estan al servei de les necessitats de l'home. Han si de practicar amb precaució perquè la diversitat biològica és un bé apreservar, i perquè encara no se sap del cert les conseqüències que poden portar aquestes manipulacions genètiques.

Però no és el mateix si es tracta de clonar éssers humans. L'home posseeix una dignitatsuperior a la resta dels éssers, i ha de ser respectada. No es pot manipular a la persona. A més, la procreació s'ha de desenvolupar a través de l'acte d'amor dels esposos: la clonació prescindeix nonomés de la relació sexual, sinó fins i tot de la participació de dos pares. El nen clonat naixerà sense pare o sense mare!

Agreguem que com també passa amb la procreació artificial, la clonació ésgreument perillosa per a la vida, la salut i la integritat física de l'embrió (en el cas de Dolly, hi va haver 277 intents, dels quals només ella va sobreviure, a més, hi ha seriosos dubtes sobre elseu normal creixement i envelliment-recordem que no va néixer d'una cèl · lula jove, sinó a partir d'una cèl · lula de glàndula mamària que havia existit durant molts anys de vida). Podem aplicar aquítotes les consideracions fetes en ocasió de la procreació artificial (v. preg. Anteriors), tot i agreujades, sobretot pel que fa al dret a la identitat.

En contra de la clonació d'éssers humanss'argumenta també amb la necessitat de preservar la diversitat i singularitat dels homes, la paternitat i reproducció masculina, evitar la producció en sèrie i la discriminació injusta (vgr. clonar nens...
tracking img