Cmc questionario del tema 2 (en valenciano)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1234 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
QÜESTIONARI DEL TEMA 2
1. En què es basa el fixisme? (pàg.26)
Totes les espècies havien sigut creades tal com les veiem avui, per tant, serien immutables.

2. Com explica Cuvier l’existència de fòssils? (pàg.26)
L’extinció d’espècies. Va proposar una història de la Terra en la qual periòdicament, es produïen grans catástrofes que suprimien la major part dels éssers vius. Després de cadascunad’elles, una nova creació proporcionaría altres espècies.

3. L’idea de canvi en les espècies defensada per Lamark comet una errada. Explica en què consisteix. (pàg.27)
1-La necesitat crea l’organ (el organ es “crea” i despres te una finalitat o no)
2-Les modificacions corporals adquirides per un individu al llarg de la seua vida no es transmeten a la descendencia.

4. Per què ellamarkisme es coneix també com la teoría dels caràcters adquirits? (pàg.27)
Quant un organ s’utiliza molt es desenvolupa i si no s’usa satrofia. Desta manera es modifiquen els individus i els canvis adquirits es trasmeten a la descendencia i pot originar una especie diferent per aixo es denomina teoría dels caràcters adquirits.

5. Quina diferencia hi ha entre genotip i fenotip? (pàg.27)
Genotip: es lainformación continguda en l’ADN per a tots i cadascun dels caràcters ( conjunt de gens que te un individu)
Fenotip: es el terme per a referirse a les característiques observades d’un individu (color de la pell, altura…)

6. Idees bàsiques del Darwinisme. (pàg.28)
*Naixen més individus de qualsevol espècie dels que poden sobreviure
*Entre els individus de qualsevol espècie hi ha variacions odiferències heretables
*Es produeic una selección natural.
*La población canvia gradualment.

7. Darwin va fer una aportació important a l’evolucionisme respecte a Lamark. A que ens referim? (pàg.29)
El medi solament pot “triar” les opcions més avantatjoses entre aquelles que la variabilitat dels individus li proporciona. L’adaptació no seria un acte voluntari de l’organisme, ni una cosainduïda pel medi sinó seleccciona pel medi.

Les mutacions son canvis a l’azar en els individus i per extencio en les poblacions. Estos canvis no tenen una finalitat. Son canvis a l’azar en una población i sobre tots els canvis que pugen haver en una poblacio es selecionen naturalment (selecio natural)
Darwin: Les poblacions canvien i el medi seleciona.
Lamark: El medi es el que fa el canvi.

8.Activitat 7 del llibre (página 29)
7. Un fong paràsit ataca els cultius de tomaca i genera grans pèrdues econòmiques. Per a eliminar-lo s’utilitzen productes químics (fungicides), però els agricultors es queixen que el producte va perdent eficacia i cada cert temps han de canviar a un altre.
Com explicaría aquest fet un lamarckista? I un darwinista?
Un lamarckista diría que el medi a canviatamb els fungicides i fa que els organismos tinguen que canviar , en este cas els parasits.
Per a un darwinista els canviar el medi fa que poc apoc vagen adaptanse els parasits a este canvi i es fan resitents per lo qual ariba a un momento que el fungicida no es efectiu i cal canviar a un altre.

*Un lamarckista diría que els fongs s’adaptarien al fungicida per a poder continuant vivint.
*Undarwinista diría que pot ser alguns dels individus de la poblacio que on han sigut afectats pel fungicida han desenvolupat una mutacio beneficiaria respecte al fungicida que els fara sobrevirue. Es un canvi al atzar i es fa una seleccio natural

9. Quines són les aportacions més importants de la teoría sintética? (pàg.30)
*La unitat evolutiva no és l’individu sinó la población.
*L’origen de lavariabilitat està en les mutacions.

10. Concepte i tipus de mutacions. (pàg.30)
Es denomina mutació el canvi sobtat que es produeix en l’ADN. Aquest canvis fan que els organismos portadors mostren alguna característica diferent (la variabilitat de Darwin). Com que es tracta de canvis en el material genètic, les mutacions són heretables. Les mutacions es produeixen a l’atzar i, en conseqüencia,...
tracking img