Com explicar contes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1109 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Guió del treball:

 Com a mestres, hem de proposar-nos objectius per explicar contes? Justifica la teva resposta.
 Com adaptaries un conte? Fes-ho des del punt de vista d’una adaptació abreujada o d’una ampliada. Has de justificar la teva resposta.
 Després d’haver llegit el llibre “Com explicar contes” de Sara C. Bryant, com explicaries un conte?. Reflexiona i justifica la teva resposta. Com a mestres, hem de proposar-nos objectius per explicar contes? Justifica la teva resposta.

El conte és un dels recursos didàctics més potents dels que disposem. De vegades, el fem servir amb l'objectiu d'ensenyar llengua, oral o escrita, altres com a element motivador per introduir continguts conceptuals i, en moltes ocasions, com a eix al voltant del qual sorgiran totes les activitatsd'una unitat didàctica, com a element motivador, ja que no podem oblidar la infinitat de possibilitats que ens ofereixen aquestes històries, que a totes les nenes i a tots els nens els encanta escoltar.
Així doncs, considerant que el conte té un alt valor educatiu i ofereix un ampli ventall de possibilitats, em sembla molt important que, com a mestres, ens proposem una sèrie d’objectius perexplicar contes, per tal de que aquests arribin als nostres infants amb la finalitat plantejada.
Els objectius que considero més importants proposar-nos són:
• Descobrir el plaer de narrar, de saber explicar contes: Si el narrador no sent cap mena d’interès pel relat, si no se sent disposat a transmetre’l o no li entusiasma, no aconseguirà motivar o implicar al públic, i fracassarà en el seuobjectiu d’entretenir.
• Gaudir de les històries i de la imaginació: Tal i com ens diu la Sara C. Bryant, el narrador, en aquest cas la mestra, ha de gaudir i viure el conte, ja que aquesta és la única forma d’arribar a l’auditori i fer-lo partícip del seu goig.
• Entretenir, mantenir atent a l’auditori: L’objectiu principal del conte és entretenir i divertir, per aquest motiu és important que lamestra es proposi aquest objectiu. A part, com diu l’autora del llibre, inculcarà o reforçarà en els més petits el saber escoltar.
• Fer servir la veu amb tota la seva expressivitat i matisos: Els contes s’han d’explicar em veu alta i clara, per tal de que arribi a tot l’auditori i així els puguem mantenir atents. D’altra banda, és interessant anar canviant la veu per cadascun dels personatges dela historia.
• Desenvolupar la imaginació: El conte, com explica l’autora, iniciarà al nen en el món de l’art i la bellesa. La mestra ha de creure’s el que explica, d’aquesta manera alimentarà la il•lusió i fantasia dels petits.
D’aquesta mateixa manera, considero que encara que expliquem un conte sense cap fi educatiu, és a dir, en un moment donat per entretenir i divertir, també ens hauríem deproposar aquests objectius, ja que d’aquesta manera aconseguirem que l’infant estigui atent.

 Com adaptaries un conte? Fes-ho des del punt de vista d’una adaptació abreujada o d’una ampliada. Has de justificar la teva resposta.

A vegades, volem explicar un conte però tenint en compte el receptor és necessari adaptar-lo.
Com ens diu l’autora:
Si el conte és massa llarg i el que volem ferés abreujar-lo, caldrà que prescindim de les trames secundàries, personatges inútils i aquells detalls irrellevants que no aporten res a l’argument principal.
La finalitat és unir el plantejament i el desenllaç a través d’una trama ràpida i àgil conformada pels fets imprescindibles del relat. Si amb aquestes modificacions encara no l’hem escurçat suficient, caldrà intentar abreujar algunspassatges o ometre els menys transcendents.
Si pel contrari tenim una narració massa curta i el que volem és allargar-la, caldrà ampliar-la inventant detalls interessants que siguin consistents amb la història que s’explica. En aquests casos, cal anar amb compte amb els afegits, i tenir cura de la preparació del final: cal que el desenllaç transmeti la sorpresa i l’emoció que s’espera d’un conte....
tracking img