Com parlar bé en públic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3051 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

Alumne:-----
Mòdul: Processos i Contextos educatius II
Professora: Imma Gómez

Índex.
Pàgines.

La importància de la comunicació. 2
Com parlar amb públic. 4
El llenguatge oral. 5
El llenguatge corporal. 5
Tipus de mitjans audiovisuals:la informació visual. 6
Com preparar un discurs:el guió 7La introducció i la conclusió de la presentació o discurs. 9
El desenvolupaments de la presentació o discurs. 11
Vuit exemples d’altres situacions comunicatives. 13

1- La importància de la comunicació.

Parla be amb públic significa:
• Saber fer una síntesis oral de qualsevol tema.
• Poder explicar un tema d’una manera entenedora, ordenada i amb una duració breu.• Ens ajuda a vendre, negociar i comprar.
• Poder trobar solucions ràpides a un problema.
• Saber distingir la informació important.
• Saber defensar un argument.
• Saber transmetre una imatge de seguretat.

Els punts anteriors són importants pel nostre futur, ja que, quan dues perdones no saben comunicar-se és molt difícil que s’entenguin. A part, això implica una pèrduade temps i fer feines mal fetes i tenir-les que repetir.

Parla en públic es pot aprendre. És clar, que sempre hi han persones que tenen una facilitat per parlar amb públic superior que les altres. Però això no significa que les que no tenen tanta facilitat no puguin assolir-la.

Quan hem de fer un discurs ens trobem amb moltes dificultats com:

• Efecte melic: estàs tant nerviós quesense adonar-te’n fas el discurs mirant avall. Per tant, ho hem d’evitar-ho.
• Saber que estàs nerviós és normal: hem d’intentar-ho controlar. Quan estem nerviosos les glàndules suprarenals s’agreguen una hormona anomenada adrenalina. Aquesta fa que estiguem nerviosos( cosa negativa) però per altre banda fa que el cervell funcioni més de pressa. Per tant, si ho sabem controlar tindrem méseficàçia i agilitat.
• Una bona preparació: si portem unes idees clares i entenedores se’ns farà més fàcil el discurs en públic. Això significa tenir un bon guió treballat.

2

Al moment que fem un discurs o exposició oral podem fer servir diferents trucs per no estar nerviosos:
• Fer algunes passes.
• Si ens falla la veu beureuna mica d’aigua.
• Abans de començar relaxar-nos.
• Buscar contactes virtuals agradables.
• Dominar el principi i el final.
• Parlar a poc a poc.

Si en algun moment ens quedem en blanc, podem repetir amb altres paraules la frase anterior, podem proposar una pregunta al públic...

Qualsevol persona que vulgui parla en públic, ha de respondre abans 4 preguntes:

1.Per què
2. Qui
3. Que
4. Com

I també hem de tenir clar l’objectiu; l’interlocutor( públic) , el guió i el mitjans utilitzats.

• Objectiu: sobretot hem de tenir clar que volem transmetre, tenir un bon fil conductor i definir objectius abans de planificar la presentació. Hem de tenir clar que els objectius d’una presentació són informar i convèncer.
• L’interlocutor: ésbeneficiós per nosaltres conèixer el públic, preparar diferents inicis de l’exposició i fer preguntes i demanar opinions.
• El guió: Hem de tenir una bona planificació i connexió entre diferents idees i totes les idees exposades han d’arribar a l’objectiu final.
• Mitjans: Hem de tenir en compte; la veu i el llenguatge corporal, els recursos lingüístics utilitzats i diferents suportsaudiovisuals com la pissarra, l’ordenador...

3
2- Com parlar bé en públic.

Per saber parlar bé amb públic un discurs no ha de ser llegit. Un orador improvisa i adapta el seu discurs i el canvia sobre la marxa, però per improvisar hem de complir dues coses; conèixer el tema del que es parla, per tant, tenir un domini del tema i memoritzar les idees principals. Un bon orador porta un...
tracking img