Comentari de text: quan veig l'alosa aletejar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (344 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comentari de Text: quan veig l'Alosa Aletejar

Aquest poema va ser escrit Bernat de Ventadorn que va viure durant el Segle XII. Bernat va ser un popular trobador occità del qual se’nconserven moltes poesies, (quaranta-cinc en total).

El tema del poema es sobre l’amor que el trobador sent per la dona del seu amo, però aquesta el rebutja i Bernat ha de exiliar-se.Aquest poema té sis parts: La primera part podriem dir que es la primera estrofa, en la qual explica el que sent quan veu la seva estimada.
La segona part serien les dues estrofessegüents, que explica que se’n va enamorar, però ella no li fa cas i, així, s’ofega en la seva tristesa.
La tercera part, que són les estrofes quatre i cinc, el poema comença a parlarmalament de les dones, encara que nomes hagi sigut una que li hagi trencat el cor
La quarta part és la sisena estrofa en la qual explica que la soledat, la desgràcia i la tristesa són l’únicque li queda.
A la cinquena part, que també és la setena estrofa, decideix marxar, ja que la dona que estima no li fa cas.
I a la sisena i última part, que seria la vuitena estrofa, ésper dir-li al seu amic Tristany, que se'n va i per aixo no li ha donat res

Aquesta poesia te moltes figures literàries: A la tercera estrofa, compara els ulls de la dama amb un mirallresplendent. També fa referència al mite de Narcís formós , el qual es va ofegar volent abraçar el seu propi reflex, en els derrers versos de la tercera estrofa.
El lèxic es dificil decomprendre, perque està escrit en català antic i es bastant diferent de l’acutal. Els versos són de vuit síl·labes cada un i tenen una rima constant i perfecte. L’autor utilitza moltessinalefes.

Aquest poema creec que m'hagues agradat més si hagués estat escrit en català actual, ja que costa una mica d'entendre. En canvi, m'ha agradat bastant el tema i la rima.
tracking img