Competencias en tic

Páginas: 2 (484 palabras) Publicado: 28 de mayo de 2011
Text: “La competència bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació”.
RESUM
El document presenta un seguit de competències bàsiques, en tecnologies de la
informació i la comunicació, quehan de ser assolides pels nens en finalitzar l'ensenyança
obligatòria.
Aquest procés de presentar les noves tecnologies a l'escola, és essencial ja que
actualment constitueixen la nostra societat,el nostre entorn...
La societat de la informació constitueix la mutació més important que estan experimentant
les societats occidentals des de la Revolució Industrial. Per tant, cal adaptar elcurrículum
de tots els ensenyaments, i revisar-los d’acord amb els nous perfils de coneixement que
demana la societat de la informació, incorporant-hi les TIC i fent explícites les aportacionsd’aquestes tecnologies.
Les TIC han esdevingut instruments essencials per sobreviure en un món
informacionalment intensiu , en aquest sentit, els països capdavanters ja es plantegen el
domini de les TIC comuna competència instrumental bàsica.
L’adopció de les TIC com una competència bàsica del mateix nivell que les competències
instrumentals (lectura, escriptura, càlcul) comporta concretar els àmbits oles dimensions
de la competència, les accions educatives, i els mitjans organitzatius i metodològics per
assolir-la.
La competència bàsica en TIC ha de garantir que tot l’alumnat, en finalitzarl’escolarització
obligatòria, assoleixi el domini de les habilitats i els recursos tecnològics bàsics al mateix
temps que les estratègies i procediments informacionals vinculats a les TIC. En acabarl’escola, l’alumnat ha d’ésser un usuari informat de les possibilitats de les TIC, ha d’estar
capacitat per aplicar-ne selectivament els instruments TIC apropiats en els àmbits
personal, laboral, sociali com a suport bàsic per a l’aprenentatge continuat al llarg de tota
la vida.
S'identifiquen cinc components troncals de la competència que engloben els aspectes
més rellevants de les TIC...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Competencias Tic
  • Competencia Esperma tica
  • competencias docentes y tic
  • Tic´s coinciden las competencias.....
  • Estándares de competencias en tic para docentes
  • COMPETENCIAS TIC EN RELACION CON EL PROFESIONAL MODERNO
  • Estándares de Competencias en TIC para Docentes
  • Estándares de competencias en tic para docentes”

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS