Concepció conductista versus constructivista

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (469 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONCEPCIÓ CONDUCTISTA

Rol del docent: És la persona adulta que té el poder i el coneixement i que té la funció de transmetre’l a l’alumne. Transmissor de coneixements.
Rol del discent: És unésser buit el qual s’ha d’anar omplint de coneixements. (la ment com una tabula rasa) Passiu.
Tipus d’avaluació:És general i igual per tots els alumnes.
Estratègies: Tècniques de modificació deconducta, que permeten microcanvis en les actituds dels alumnes.
Objectiu: Predicció i control de la conducta humana.
Concepció del procés d’E-A: El llenguatge d’E-R (estímul-resposta) són lleis bàsiquesque regeixen l’aprenentatge. L’ensenyament és la transmissió d’aquestes lleis. Ensenyament a partir de la repetició i acumulació memorística d’informació
Concepció de la Psicologia de I'instrucció(PI): Aplicació de la psicologia a l’educació.
Teories en les que es basa: Teories de l’aprenentatge d’inspiració associacionista i conductual (Condicionament clàssic, condicionament operant imodelatge).
Components bàsics per a l’aprent: No n’hi ha ja que el professor/a és considerat com a el que posseeix el coneixement i el que el transmet a l’alumnat.
Educació escolar: No estudia aquest àmbit del’E-A, perquè són teories psicològiques elaborades per explicar l’aprenentatge d’altres situacions o contextos diferents de l’educatiu i que posteriorment han estat aprofitades per explicarl’educació escolar. Això està repetit a l’apartat “concepció de la PI”.

CCEAE

Rol del docent: És el guia que ajuda i orienta a l’alumne durant el seu procés d’ensenyament - aprenentatge. Importància delsmecanismes d’influència educativa
Rol discent: És un protagonista actiu del seu aprenentatge. Gràcies als seus esquemes de coneixement previs i la nova informació, reestructura la seva ment i aprèn.Tipus d’avaluació: És personalitzada, segons els progressos que ha fet cada alumne/a.
Estratègies:Utilització de mecanismes d’influència educativa i utilització de l’aprenentatge significatiu....
tracking img