Conceptes bâsics del ts

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4844 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONCEPTES BÀSICS DEL TREBALL SOCIAL

Tema 1:

Què és el Treball Social?
* Pràctica que té una utilitat social.
* Intervé en la globalitat de les situacions.
* Intervé generalment en les situacions socials.
* Es treballs amb metodologies i tècniques pròpies.
* Té principis i valors comuns en tots els professionals.
* Relació teoria-pràctica en la pràctica dels TR.Aproximació al TS:
a) Pensant-lo com el resultat de l’evolució de les formes d’acció social i les polítiques socials.
històricament ha tingut diversos caràcters. S’han anat tractant les diferents necessitats de diferents maneres, de manera ètica.
el TS neix a partir de les persones de la concepció d’ajuda social i s’ha manifestat amb les institucions organitzades.
b) Estudiant-lo apartir de les referències i aportacions d’altres disciplines que conformen el seu suport bàsic.
El TS es conforma amb unes disciplines que conformen la seva base conceptual i les altres conformen el seu marc pràctic.
Té tant interès amb altres disciplines perquè:
* Té interès per racionalitzar els seus objectius, comprensió de fets, la manera d’intervenir individual i socialment.
* És unadisciplina complexa integrada per altres.
* Comparteix les teories i els mètodes de les CCSS.
* Comparteix l’espai social amb altres professionals socials.
c) Descrivint els contexts propis de l’objecte de TS a partir de la seva relació teoria-pràctica:
Elements que incideixen en relació a l’objecte:
* Caràcter independent dels problemes socials i interrelació estructural.
*Variables internes que configuren els problemes.
* Variables externes que condicionen en relació al lloc i temps-
* Dinàmica social en modificació i canvis.
* Participació dels usuaris.
Concepte de TS:
* Activitat àmpliament estesa amb un llenguatge i literatura propis i comuns a tots els treballadors socials.
* Disciplina cientifico-social aplicada, constituïda ambfonamentació teorico-metodològica. Dirigida a l’exercici d’una professió.

* No és un coneixement estàtic ni una pràctica estàtica.
* Diferents circumstàncies modifiquen la seva aplicació.
* Se situa dins l’àmbit de la protecció dels drets socials.
* Concreta l’interès d’ajuda amb criteris de racionalitat, objectivitat, crítica i coneixement.

Aproximacions al concepte de TS:
* El TSs’ocupa especialment d’aquells que per alguna raó la societat ha aïllat.
* Intervenció intencionada i científica en la realitat social per tal de conèixer-la i transformar-la amb la finalitat de millorar el benestar social.

Finalitats:
* Aconseguir millors nivells de benestar.
* Incrementar els drets dels ciutadans.
* Increment dels drets humans.

Objectius:
* Objectiugeneral: contribuir al desenvolupament del benestar social, la qualitat de vida i la “salut”.
* Objectius específics:
* Promoure i defensar els drets de les persones i grups que per les seves característiques estan marginats i reben un tracte diferent i discriminat de la societat.
* Promoure i defensar les capacitats i els recursos individuals i col·lectius.
* Professió dedicada icompromesa a efectuar canvis en la societat i en les formes de vida particulars dels éssers humans.
* “A partir del respecte i la promoció de l’autonomia, facilitació a l’accés dels recursos als individus, grups i comunitats que presenten demandes o carències socialment reconegudes com de responsabilitat pública”.

Com actua el TS?
* Amb coneixements propis.
* Paràmetrebio-psico-social.
* Actitud científica.
* En la globalitat de les ciutacions.
* Respectant valors i principis.
“ El TS s’ha centrat en les interrelacions (problemàtiques) entre la persona i el medi social, tenint en compte les vivències subjectives i les condicions objectives en que es produeix l’acció”
L. Gaitan.
Valors i principis del TS:

Valors:
* Dignitat.
* Llibertat.
*...
tracking img