Constitucion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (407 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Què és una constitució ?

La constitució és la Llei Fonamental de l'Estat sobirà, és a dir, és la norma jurídica de més alt rang en l'ordenament polític.

També fixa els límits idefineix les relacions entre els poders Legislatiu, Executiu i Judicial de l'Estat, establint així les bases per al seu govern. Una altre cosa importa és que garanteix al poble determinats drets.

2.La constitució de 1812 va ser la primera ?

Si, va ser la primera constitució creada per una c omissió encarregada a les corts del projecte i després d’intensos debats entre absolutistes iliberals es va proclamar el 12 de marc de 1812 dia Sant Josep, motiu pel qual se la va conèixer popularment com ‘’ La Pepa’’ .

3. Podem considerar la constitució de 1812 com plenament democràtica?La constitució es va considerar el text fonamental del liberalisme por lo tant no es plenament democràtica.

4. En quins períodes va estar vigent aquesta constitució?

La Constitució de1812 va estar vigent en tres períodes alterns:

1. La guerra de la independència des de 19 de març de 1812 fins a 4 de maig de 1814 al territori dominat per les tropes hispanes.

2.El Trienni Liberal, després del pronunciament de Reg, des del 10 de març de 1820 fins a l'1 d'octubre de 1823

3. I des del motí de la Granja, el 13 d'agost de 1836, fins a la promulgació de laConstitució de 1837.

Articles:

1- Art. 1. La Nació espanyola és la reunió de tots els espanyols de tots dos hemisferis.

Igualtat, en drets i obligacions, dels habitants de laPenínsula i els americans.

2- Art. 2. La Nació espanyola és lliure i independent, i no és ni pot ser patrimoni de cap família ni persona.

Afirmació de la Sobirania Nacional i que redunda enla ruptura amb l'absolutisme.

3- Art. 12. La religió de la Nació espanyola és i serà perpètuament la catòlica, apostòlica, romana, única veritable. La Nació la protegeix per lleis sàvies i...
tracking img