Contaplus

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1407 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INSTITUT LACETÀNIA DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES CURS 2010-2011

CRÈDIT 4: TRACTAMENT COMPTABLE DE LA INFORMACIÓ

(Exercici per fer amb CONTAPLUS)

Dades empresa:
Nom: TOTMED, SA NIF: A15027782 Direcció: Polígon Industrial Pocomaco Carrer 15-A Codi Postal: 15190 Municipi: A Coruña Província: A Coruña Telèfon: 981 524 771 FAX: 981 888 124 Administrador:José Castro Vega e-mail: jose.castro@totmed.com Activitat empresa: Venda material sanitari per a hospitals (IVA 18%).

Situació Inicial (data 01-09-2011)
Actiu 572 Bancs Net Patrimonial i Passiu 100 Capital

150.000

150.000

1.- (01-09-11) Rebem la factura 2334/11 del proveïdor 1 d’una compra de mercaderies de 2.000 euros més IVA que es pagarà a 30 dies 2.- (02-09-11) Comprem mercaderiesal proveïdor 2 segons factura F345 per un valor de 1.000 més IVA a pagar dintre de 30 dies. 3.- (03-09-2011) Venem mercaderies al client 1 per un valor de 1.000 euros més IVA al comptat mitjançant xec bancari. 4.- (04-09-2011) Comprem mercaderies segons factura 23/80/11 del proveïdor 1 per un valor de 2.500 euros més IVA pagant al comptat mitjançant xec bancari. 5.- (05-09-2011) Venem mercaderiesal client 2 per un valor de 400 euros més IVA al comptat mitjançant xec bancari 6.- (06-09-2011) Rebem la factura R441-11 de MANTENIMENTS SL (Ctra CO-037 Km 4 15070 A Coruña (NIF B25445661) de les diverses reparacions fetes en l’empresa per un valor de 300 euros més IVA que es queden a deure. 7.- (07-09-2011) Paguem el lloguer del local a IMMOINSA SA (C/ El Molino,45 32990 Ourense NIF A28088331)que ocupem per un valor de 3.000 euros més IVA segons factura A-124, fent una retenció a compte d’IRPF del 15%, el pagament es realitza mitjançant transferència bancària 8.- (08-09-2011) Rebem de Transports XÀTIVA (C/ La Mascletà, 234 46080 Valencia NIF A45435677) factures 784 i 785 de 500 euros més IVA corresponents als transports al nostre càrrec de les vendes realitzades.

INSTITUT LACETÀNIADEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES CURS 2010-2011

CRÈDIT 4: TRACTAMENT COMPTABLE DE LA INFORMACIÓ

(Exercici per fer amb CONTAPLUS)

9.- (09-09-2011) Per serveis de mediació al client 1, que hem realitzat d’una forma accidental, facturem 200 euros més IVA que es cobraran dintre de 30 dies 10.- (10-09-2011) Cobrem a JOAN CASES AMADES (c/ Verdún 123 15938ABANQUEIRO –A Coruña- NIF 39329457H) pel lloguer d’un local de la nostra propietat 1.300 euros més IVA mitjançant transferència bancària. 11.- (11-09-2011) Rebem del Banc la liquidació dels interessos del compte corrent sent l’import de 500 euros al nostre favor. Retenció d’IRPF del 18% 12.- (12-09-2011) Rebem del banc una liquidació del compte corrent carregant-nos 100 euros en concepte d’interessos i 50euros en concepte de comissions bancàries. 13.- (30-09-2011) Paguem la nòmina dels nostres treballadors mitjançant transferència bancària, l’import de les nòmines és de 15.000 euros bruts dels quals es dedueixen un 5% per la seguretat social, un 8% d’IRPF. 14.- (30-09-2011) La quota empresarial de la Seguretat Social és de 3.500 euros 15.- (15-09-2011) Ens carreguen en el nostre compte corrent1.000 euros més IVA en concepte de publicitat (PUBLIGALICIA SL C/ Tres torres, s/n 15337 BARES –A Coruña- NIF B55485987), pel pagament de la campanya publicitària que hem realitzat a l’empresa Segons factura 44175. 16.- (16-09-2011) El banc carrega en el nostre compte corrent 1.500 més IVA en concepte de factura 1114584 llum (UNION FENOSA NIF A36458125) (17-09-2011) 560 euros més IVA en concepted’aigua (EMALCSA NIF A87456123) factura A45689 i 2.500 euros més IVA en concepte de telèfon (TELEFONICA SAU 28050 MADRID. NIF A78923125) segons factura 28-H980-447689. 17.- (15-09-2011) El banc ens carrega en el nostre compte corrent 890 euros en concepte de l’assegurança segons rebut SG4587-45BT (WINTERTHUR SEGUROS GENERALES SAU NIFA60917978). 18.- (18-09-2011) Comprem al comptat material...
tracking img