Cooperativa abacus

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (850 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Professora:
Rosa
Garcia
 Curs
1r
 Facultat
de
Ciències
Polítiques
i
Sociologia

 Nom
alumne:
Víctor
Ginés
Guinovart


Les
xifres
de
l’Abacus


 
 1


 23,60

 
 Milions
d’euros
en
fons
propis
 Milions
d’euros
en
productes


 distribuïts
 Tiquets
de
compra
emesos
 Establiments
 M2
de
superfície
de
venda
Socis
i
sòcies
de
treball
 Socis
i
sòcies
de
consum
 Euros
de
retorn
cooperatiu
per
als
 socis
i
sòcies
de
consum
 Euros
destinats
al
Fons
d’Educació

 i
Promoció
Cooperativa


2
99,56


3


3.333.304

 29

 


4

 
 
 


5 6 7

19.798

 426

 


621.511


8
6.900.000
9
107.753
10951
Activitats
culturals
i
socials
per
a
 adults
i
infants Hem
 començat
 veient
 algunes
 de
 les
 xifres
 més
 interesants
 de
 l’Abacus
 en
 el
 seu
 exercici
 econòmic
 de
 l’any
 2008,
 on
 observem
 molta
 informació
 de
 l’empresa,
 tan
 nivell
econòmic,
social
i
logístic.
 Amb
el
següent
gràfic
observem
la
distribució
de
les
vendes
 del
les
diferents
seccions
de
que
disposa
l’Abacus:
 
Veiem
com
la
secció
amb
més
vendes
és
la
de
papereria
amb
 un
 29,05%
 de
 les
 vendes
 totals,
 seguit
 de
 la
 secció
 de
 llibreria
 de
 text
 amb
 un
 23,37%
 i
 de
 les
 joguines
 amb
 un
 17,05%.

Són
aquestes
tres
seccions,
les
que
amb
diferència,
porten
el
pes
de
l’empresa
Abacus.
 
 En
 la
 diensió
 econòmica
 veiem
 les
 dades
 del
 compte
 de
 pèrdues
i
guanys,
que
malgrat
l’any
desastrós
marcat
per
la
 crisi
 econòmica
 mundial,
 ha
 estat
 un
 any
 positiu
 tot
 i
la
 pujada
dels
tipus
d’interés.
Així,
mitjançant
la
següent
taula,


observem
que
els
excendents
de
l’exercici
econòmic
de
l’any
 2008,
són
més
baixos
que
els
de
l’any
2007:
 
Compte
de
resultats
Exercici

 
 Import
net
de
la
xifra
de
negoci

 99.559.414,37

 93.823.776,95
 


2.220.917,35
...
tracking img