Democràcia i mitjans de comunicació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1709 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ABANS DE LA LECTURA
1. Abans de llegir l'article pensa en les idees que tens sobre els mitjans de comunicació i escriu-les a continuació. Els mitjans de comunicació: Un instrument per a transmetre informació. Així és com avui en dia estan vistos els mitjans de comunicació, són un mitjà per a transmetre informació, per a educar, per a entretenir, però també hem de tenir en compte que són capaçosde controlar la ment de la societat; amb això em refereixo a que tenen un poder simbòlic i persuasiu, és a dir, tenen la possibilitat de controlar en major o menor grau la ment dels lectors o espectadors, poden controlar les intencions, els plans, els coneixements, les creences o opinions de la societat a través d'activitats públiques.
La publicitat, s'està tornant també cada vegada méspersuasiva, fins al punt de poder convèncer a certa part de la població mitjançant un anunci televisiu. També ens hem de preocupar pel fet que cada vegada més, els programes del cor estan ocupant gran part en la televisió, així com també en revistes o diaris. Per exemple, el cas de la coneguda cantant Isabel Pantoja, va ocupar titulars de diaris i de telenotícies, on informaven a la societat de la granquantitat de diners que havia de pagar quan se la va associar al cas de corruptela viscut a Marbella.
Una altra idea que també m'agradaria comentar és la capacitat que tenen els mitjans de comunicació per a seleccionar la informació, és a dir, la premsa no mostra la totalitat de la informació, probablement per no alertar a la població o simplement perquè algú ha decretat que aquella informació no espot saber.
Tot això és la part negativa dels mitjans de comunicació des del meu punt de vista, però també hi ha una part positiva. Gràcies als mitjans de comunicació podem arribar a saber què és el que passa a l'altra punta del món, és a dir, abasten la informació mundial, i això volguem o no és un gran avenç per a la societat actual, hem arribat a aconseguir coses que fa 50 anys semblaven casiimpossibles.
També fa que moltes relacions es puguin mantenir, o si més no, dóna la possibilitat de que puguis mantenir contacte amb una persona situada a l'altra punta del món malgrat la diferència horària que hi ha entre els diferents contintents. Per les empreses que participen en la publicitat dins els mitjans de comunicació fan que puguin arribar a tenir un nivell més alt de vendes, per totel que dèiem abans, pel poder persuasiu i el control que tenen els mitjans de comunicació sobre la
societat. Com tot, els mitjans de comunicació tenen els seus avantatges i els seus inconvenients, però hem d'acceptar-ho, ja que formen part de la nostra vida cotidiana.
2. Destaca aquelles idees que pots relacionar amb el camp de l'Educació i que tens menys definides o que a tu, personalment, mést'interessen i t'agradaria aclarir amb la lectura. Et pot resultar útil verbalitzar-les en forma de pregunta: Com es pot aconseguir...?; Quins procediments... per a...?
Realment amb aquesta lectura m'agradaria aclarir fins a quin punt els mitjans de comunicació poden arribar a influir la ment de les persones, en concret dels nens més petits, que és el que a mi realment m'interessa ja que jo hauréde treballar amb ells i m'agradaria saber amb què em puc arribar a trobar quan els pregunti què és el que miren habitualment a la televisió. Les preguntes són les següents:
◦ Com els mitjans de comunicació poden haver aconseguit aquesta submissió de la societat cap a ells?
◦ Fins a quin punt influeixen els mitjans de comunicació en la mentalitat de les persones?
◦ Com pot ser que cada vegadamés la societat accedeixi a més informació, i alhora es produeixi la contradicció de que estigui menys informada?
◦ Pot ser que el fenomen dels mitjans de comunicació influeixi també en la mentalitat dels nens i que repercuteixi l'Educació? I si ho fan, de quina manera?
◦ Fins a quin punt els programes d'entreteniment poden pertorbar la ment de les persones i en concret dels nens?
◦ Realment...
tracking img