Derecho a jugar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3502 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció 
La discapacitat infantil no es contempla en els jocs i activitats lúdiques 
Segons un informe proporcionat per l'organització britànica Every Disabled Child Matters, la discapacitat infantil no es contempla en els jocs i activitats lúdiques. Pot resultar dur conèixer aquesta notícia i més sabent la necessitat d'integració i igualtat dels qui pateixen algun tipus de discapacitat. Pel que sembla, els nens discapacitats se senten com si fossin una molèstia en alguns jocs, en altres simplement no es compta amb ells, així s'indica en el document elaborat per l'esmentada organització. Every Disabled Child Matters indica que aquests nens no haurien de tenir d'estar lluitant contínuament per poder gaudir dels mateixos jocs i activitats que la resta de nens. 
Segons l'article 12de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets del Nen, les opinions dels nens s'han de tenir en compte a l'hora de prendre determinades decisions. Un joc, una activitat o qualsevol cosa hauria de ser accessible per a tothom, però, en alguns casos sembla que l'accessibilitat i la igualtat són aspectes que brillen per la seva absència. 
Every Disabled Child Matters demana al Govern del RegneUnit que adopti les mesures oportunes i que compleixi els compromisos existents en matèria d'accessibilitat, les oportunitats han de ser iguals per a tota la població infantil. També demana una major educació en aquest àmbit per a la resta de la població, ja que en moltes ocasions els propis companys de jocs són els que veten la participació d'un nen discapacitat no permetent jugar. 
La veritat ésque aquesta lluita no només es troba al Regne Unit, en pràcticament tots els països del món sembla que hi ha una manca de consciència social i gairebé tot es dissenya pensant exclusivament en les persones i nens que no pateixen cap tipus de problema o discapacitat .
A poc a poc s'aconsegueixen fer valer els drets i les opinions dels que fins fa poc es trobaven marginats per la societat

El dreta jugar
La vida infantil no pot concebre's sense jocs; jugar és la principal activitat de la infància, en la qual els nens no dubten a emprar tot el temps de què disposen.
El joc és un impuls que des de petits ens empeny a descobrir, manipular, observar i interpretar el món que ens envolta. Jugant descobrim l'amic, aprenem a relacionar-nos amb els altres, exercitem les nostres habilitats icapacitats i ens aventurem a assumir petits riscos que ens ajuden a créixer i a conèixer el que tenim al nostre voltant.
La Declaració Universal dels Drets de la Infància reconeix el joc com un dret fonamental perquè, sense cap dubte, el fet de jugar possibilita situacions òptimes per al desenvolupament que influeixen directament en el creixement sa dels nens.
D'altra banda, no hem d'oblidar que eljoc no és una activitat exclusiva de la infància. Jugar és un recurs excel·lent de diversió per a totes les edats i representa, a més, una activitat important que afavoreix la relació i comunicació entre adults, nens i adolescents.
En aquesta activitat important en la vida de les persones, la joguina adquireix un valor significatiu com a element capaç d'enriquir-la i estimular-la.
Mitjançantel joc, els infants descobreixen i comprenen el món que els envolta, aprenen a relacionar-se amb els altres i experimenten la seva pròpia capacitat de acció. Cal destacar, però, que els nens i nenes amb algun tipus de discapacitat, es troben amb obstacles importants per a la satisfacció d'aquesta necessitat.
D'altra banda, és fonamental vetllar per garantir la igualtat d'oportunitats oferintescenaris i situacions de joc amb altres nens i nenes que afavoreixin la seva integració i normalització.
Importància de la joguinaPer assegurar el correcte desenvolupament del joc, cal facilitar als infants joguines i materials lúdics que els permetin gaudir al màxim les seves capacitats d'acció, de forma que puguin sentir-se protagonistes de la seva activitat i no només espectadors del que la...
tracking img