Desnaturalització proteïnes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1027 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. DESNATURALITZACIÓ


Material:
- 20 tubs d’assaig
- varetes de vidre
- retolador permanent
- trípode
- reixeta amb aïllant tèrmic
- focus de calor (fogonet)Productes:
- Clara d’ou - dissolució saturada NaCl
2ml - Let de vaca 2ml x 4 - HCl 20%
- Llet de soja -NaOH-H2O -Acetona


Objectius:
Observar la desnaturalització de proteïnes amb diferents substàncies i amb diversos productes.

Procediment:
Primerament hem enumerat els 20 tubs de precipitats amb retolador permanent i hem preparat 5 tubs d’assaig amb dos mil•lilitres de cada substància (llet de vaca, llet de soja, clara d’ou i H2O que utilitzarem coma control). Seguidament hemdissolt NaCl en un vas de precipitats fins que la dissolució ha estat saturada. Per tal de tenir una referència i poder apreciar els canvis produït durant l’experiment també hem posat 2ml de llet de vaca, H2O i clara d’ou en 3 tubs d’assaig que els anomenarem control.

A continuació hem barejat 2 mil•lilitres de cada producte químic (NaCl, HCl 20%, NaOH i Acetona) independentment a cadasubstància que volem desnaturalitzar (llet de vaca, llet de soja, clara d’ou i H2O que utilitzarem coma control) i ho mesclem amb l’ajuda d’una vareta. D’aquesta manera obtenim 20 tubs amb 4 substancies diferents cada un dels productes químics per poder observar la desnaturalització de les proteïnes amb diversos desnaturalitzant.

Amb els 5 tubs restants que contenen 2ml de cada substancia perdesnaturalitzar els posem al bany maria a uns 40º entre 15 i 20 minuts.

Finalment, deixem reposar els tubs uns minuts i observem els resultats obtinguts. En el nostre cas hem repetit alguna de les reaccions ja que els resultats han estat o poc precisos o no esperats. Aquests han estat, les llets de vaca amb NaCl, HCl, NaOH, acetona, calor i la clara d’ou amb NaOH.


Discussió de resultats:

- Lesproteïnes que s’han desnaturalitzat (han reaccionat) han perdut la seva estructura terciària i han adoptat una estructura filamentosa i precipita. Això passa perquè la capa de molècules d’aigua ja no cobreix totalment les molècules proteiques. Aquestes, com podem veure en les imatges dels resultats, s’han unit i han donat lloc a grans condensacions que han precipitat. Un cop desnaturalitzades ano podran recuperar l’estructura terciària perquè els enllaços que formen aquesta estructura globular no es formaran al lloc pertinent i aquestes perdran la seva funció inicial. A continuació analitzarem cada una de les substàncies proteiques analitzades.

- Clara d’ou: la proteïna predominant en la clara d’ou és l’ovoalbúmina, que està formada per centenars d’aminoàcids. La sevadesnaturalització és molt fàcil d’aconseguir. Aquesta característica la corrobora el nostre experiment on apreciem la creació de la clara d’ou amb quatre dels cinc desnaturalitza dors utilitzats. Això es degut a que la proteïna es hidrosoluble a causa dels radicals que formen els aminoàcids. L’agent desnaturalitzant més efectiu ha estat la calor. Quan escalfem aquesta proteïna a una temperatura major a 50º C,els enllaços que conformen l’estructura terciària es trenquen i les proteïnes precipiten. El segon agent desnaturalitzant més efectiu ha estat la cetona, i seguidament l’HCl que modifiquen el PH de la dissolució. Cada proteïna presenta una resistència definida a l’acidesa o la concentració en el medi basic. En aquest cas la proteïna no ha resistit el canvi de PH, ha perdut la seva estructuraterciària i s’ha desnaturalitzat. Finalment anomenar el NaCl que ha desnaturalitzat una petita quantitat de proteïnes. Aquesta reacció ha estat causada per la l’augment de la concentració salina, ha debilitat els enllaços que conformen l’estructura terciària fins que alguns d’aquest finalment s’han trencat i han precipitat. La mescla amb l’NaOH no ha reaccionat, per tant, deduïm que el canvi produït...
tracking img