Determinacion del indice de peroxidos

Páginas: 2 (343 palabras) Publicado: 16 de marzo de 2011
Objectius:

Determinar l'índex de peròxids d’olis d’oliva diferents.
Comparar l’índex de peròxids de dues mostres diferents .
Determinar si els resultats obtinguts corresponen alcontrol de qualitat de l’oli d’oliva segons la normativa vigent, Reglament (CEE) Nº 2568/91 de la comissió de l´11 de juliol de 1991 (ANNEX III).

Fonament teòric:

L'índex de peròxids mesura eldeteriorament de l'oli , i es defineix com els
miliequivalents d'oxigen actiu continguts en un Kg de greix, calculats a partir del iode alliberat del iodur de potassi, operant en les condicionsespecificades segons el mètode analític.

2 I- + H2O + R-OOH R-OH + 20H- + I2
L'indicador emprat en aquesta reacció és una solució del midó on la amiloïdosis enfosqueix la solució amb iode i és descoloreixquan es titula amb el iode.

2 S2O32- + I2 S4O62- + 2 I-
Aquesta solució de l’indicador del midó s’ha d’afegir en el punt final de la valoració (el punt final és a prop quan es descoloreix elcolor groguenc del iode), ja que concentracions altes de iode provoquen que el midó es descompongui.
La fórmula utilitzada serà:

Donat que:

V: ml de solució valorada de tiosulfat sòdic empratsen l'assaig, convenientment corregits per tenir en compte el assaig en blanc.
N: normalitat exacta de la solució de tiosulfat sòdic, utilitzada.
P: pes, en grams de la mostra problema.Procidement

Pesar amb precisió de 0 ,001 g de la mostra problema en un matràs .
Afegir 10 ml de cloroform . dissoldrem la mostra problema ràpidament mitjançant agitació
Afegir 15 ml d'àcid acètic i, acontinuació, 1 ml de solució de iodur potàssic.

Tancar ràpidament el matràs, agitar durant 1 minut i mantenir-lo en la foscor durant 5 minuts exactament, a una temperatura compresa entre 15 i 25 ºC.

Valorar (agitant al mateix temps vigorosament) el iode alliberat amb la solució de tiosulfat sòdic (solució 0,002 N si es pressuposen valors inferiors a 12 i solució 0,01 N si es pressuposen...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Determinación de Indice de Peroxidos
  • Aceites DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PERÓXIDOS
  • Determinación Del Índice De Peróxidos En Aceites
  • determinación del indice de peroxido
  • indice de peroxido
  • Indice de peroxido
  • Indice de peróxido
  • Indice de peroxidos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS