Dret, el parlament de catalunya

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (741 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL SOCIAL 2011-2012
DRET, CIUTADANIA I TREBALL SOCIAL – 1r TARDA

COGNOMS I NOM : Seco Martín, Rocío

CAS PRÀCTIC: EL PODER LEGISLATIU A CATALUNYA. EL PARLAMENT
http://www.parlament.cat1. En quins articles de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es regula la institució del Parlament?
A l’estatut d’autonomia de Catalunya els articles que regulen la institució del parlament elstrobem al títol II El parlament, que són el articles 56 fins al 66.
2. Assenyala tres funcions del Parlament:
• Funció legislativa,és a dir, la d'aprovar lleis.
• Funció decreació, control i impuls de l'acció política i de govern.
• La funció electiva.
3. Composició del Parlament:
Núm. Total de diputats: 135
Núm. de diputats per circumscripcions:Barcelona n’elegeix 85, Girona 17, Lleida 15 i Tarragona 18.
4. Defineix el concepte “legislatura”:
Una legislatura és el període o mandat dels membres dels organismes legislatius (Congrés oParlament) o les seves càmeres (senadors, diputats, etc.) fins a la següent elecció general, durant el qual poden exercir les atribucions del poder legislatiu que els atorga la Constitució.
5. Composicióde la Mesa del Parlament:
Presidenta del Parlament: MH Sra Núria de Gispert i Català
Vicepresident 1er: I Sr Lluís M. Carominas i Díaz.2on I Sr. Higini Clotas i Cierco.
Secretari 1er I Sr. Jordi Cornet i Serra
Secretaria 2a H Sra. Montserrat Tura iCamafreita
Secretari 3er I Sr. Josep Rull i Andreu
Secretaria 4a H Sra. Dolors Batalla i Nogués
6. Quins són els principals àmbits detreball de la Comissió de Benestar, Família i Immigració?
Política de serveis socials, famílies, atenció als infants i als adolescents, acolliments i adopcions, polítiques d'inclusió social,...
tracking img