Eco 4

Páginas: 3 (750 palabras) Publicado: 11 de diciembre de 2011
Examen Economia 4
4.1. CONCEPTE DE PRESA DE DECISIONS.
És una de les característiques principals de la direcció de l’empresa. Es tracta del procés de convertir la informació en acció, essent ladecisió el conjunt d’accions adoptades en un moment concret. Les decisions es prenen, basant-se en la intuïció de qui les pren, en l’experiència obtinguda en decisions preses anteriormen, o bé desprésd’un procés basat en un tractament racional que utilitzi mètodes científics.

4.2. ETAPES DE LA PRESA DE DECISIONS.
1. Definir l’objectiu que es vol assolir.
2. Aconseguir tota la informacióimportant per assolir l’objectiu.
3. Establir hipòtesis sobre el comportament de les variables que es tinguin.
4. Dissenyar alternatives.
5. Assoliment dels propòsits com a l’aspecte econòmic.
6.Seleccionar l’alternativa ( prendre la decisió ).
7. Realitzar les actuaciones previstes.
8. Establir un control que permeti detecar si es compleixen les previsions.

4.3. LA MATRIU DE DECISIÓ.Quan es vol prendre alguna decisió única. S’utilizta la matriu de decisió, que és una taula que conté tots els elements que intervenen en el procés de la presa de la decisió, faccilita l’anàlisi iserveix de punt de partida per obtenir una posterior solució del problema.
*Estratègies: estan formades per variables que constitueixen l’element bàsic de la decisió.
*Estats de la naturalesa: Estancompostos per veriables no controlables.
*Desenllaços o resultats esperars: L’obtenciño d’aquestos es por aconseguir mitjançant estimacions i prediccions.
*Prediccions de la probabilitat: que esprodueixi cadascun del estats de la naturalesa.

MATRIU DE DECISIÓ
Successos investigats | 1 | 2 | 3 |
Estats de la Naturalesa |Pluja | Fred | Calor |
Probablilitats | 30% | 45% | 25% |
(Estrategies)Abrics de llanaGavardinesAmericanes |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Eco #4
  • eco unidad 4
  • Tema 4 Eco
  • word 2007 eco 4
  • Tarea 4 Eco
  • TALLER 4 ECO 123
  • Capitulo1 Y 4 De Libro Eco Fashion
  • Eco 4

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS