Ejercicio caligrafia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (608 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Grup: Knopt.

VOLER I SABER APRENDRE.

Entre molts altres mètodes que se’ns han aplicat per fer un aprenentatge, hem escollit; el aprendre a escriure.

Aquests aprenentatge el vam adquirir desde l’inici de prescolar amb activitats que al llarg dels cursos s’anaven fent més complexes. I podem incloure l’aprenentatge des de la copia de les lletres fins al perfeccionament de lacal·ligrafia, moment en que passem de escriure en llapis a escriure en bolígraf (3r de primària).

Podem veure part tant que el aprendre a escriure es un aprenentatge molt complex, i es per això que el seuprocés té moltes fases i és molt llarg.

El procés s’inicia a pre-escolar, quan els infants ressegueixen les lletres (entre altres activitats) amb punxons, llàpissos de colors, entre d’altres.

Elprimer que se’ls ensenya és grafomotricitat, en la que els nens ressegeixen diferents sanefes per aprendre a fer les formes de les lletres i la direcció esquerra-dreta que empraran a l’hora d’escriure.[pic]

Més endavant, els infants comencen a repassar lletres. En aquest procés d’aprenentatge, també es poden facilitar ajudes als infants indicant per exemple les direccions corresponents que hande seguir per realitzar la lletra, com podem veure amb les fletxes que se’ns presenten en la imatge següent.

[pic]

Seguidament l’activitat adquireix més complexitat quan l’infant realitza latasca, però sense una guia, sense res que resseguir sinó que ha de copiar la lletra que se li presenta. Pot ser que el professor faci un dictat lentament, marcant cada so i vagi ensenyant com escriure lalletra a l’aire, o escribint la paraula que diu a la pissara i la borri d’inmediat per ajudar-los.

A partir d’aquest moment, l’infant comença a tenir coneixements de les diferent lletres, amb laqual cosa està capacitat per realitzar conjuncions de lletres ( paraules) i més endavant frases, com podem veure en la imatge següent.

Més endavant, a primària, es comença a fer constància de...
tracking img