Ejercicios para trabajar el autoconcepto y la autoestima en educación infantil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 33 (8127 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITATS TREBALLAR L’AUTOCONCEPTE I
L’AUTOESTIMA

1 El protagonista del dia
Objectiu
Promoure l’autovaloració positiva.
Edat
Infantil i Primària
Material
Dues capsetes i els papers amb els noms dels participants
Desenvolupament de l’activitat
Aquesta activitat és convenient fer-la tres vegades per setmana, o més, de manera que
en acabar el tema de l’autoestima cadascun dels alumneshagi tingut la possibilitat de ser
diverses vegades “protagonista” atesa la importància que té, per al desenvolupament de
l’autoestima, tenir repetidament experiències positives.
Disposarem de dues capsetes o dues bosses. En una hi haurà els noms de tot el grup.
L’altra, en començar, estarà buida i hi anirem posant el nom dels que ja hagin sigut “el
protagonista del dia”.
La primera vegadaque fem l’activitat el tutor o la tutora extreurà un nom de la bossa o
capsa i anunciarà que aquella persona serà la protagonista del dia. A part dels càrrecs que
hi hagi a la classe, que han de continuar funcionant com sempre, el protagonista tindrà
més paper a classe, ajudant, repartint, donant paraules, etc. En un moment que es vegi
adequat, aquesta nena o aquest nen es posarà davant de laclasse i anirà rebent compliments
dels seus companys.
Els nens i nenes de la classe aniran aixecant la mà per fer un compliment i la persona
protagonista anirà donant paraula i donant les gràcies. En fer el compliment diran el nom
de la protagonista:
- Xavi, ets molt simpàtic.
- Gràcies.
- Xavi, portes unes ulleres molt maques.
- Gràcies.
- Xavi, ets un bon amic.
- Gràcies.
En acabartots els companys, la tutora o tutor farà també el seu compliment i el mateix
protagonista se’n dedicarà un en veu alta. La mestra, a mesura que es van dient, va apuntant
tots els compliments en un full ja preparat. Aquest full es deixa penjat a classe, al
racó del Protagonista del dia fins a l’hora de plegar, que se l’endurà a casa per ensenyarlo
a la família.
Abans d’acabar la sessió elprotagonista diposita el seu nom a la bossa dels que ja han
sigut protagonistes, extreu un nom de la bossa dels que encara no ho han sigut i diu qui
serà el protagonista del proper dia, deixant el seu nom al racó.
Abans de donar inici a aquesta activitat els nens i nenes hauran d’aprendre compliments.
Parlarem de què són i dels diferents tipus de compliments que podem fer. Els farem adonar
que espoden fer compliments sobre:
1. l’aparença (m’agraden els teus cabells)
2. coses que les persones fan (dibuixes molt bé)
3. la manera de ser (ets molt rialler)
4. el comportament (ajudes els amics quan ho necessiten)
5. coses que es tenen (m’agrada el teu gos)
És convenient explicar aquesta activitat als pares en començar el curs, perquè valorin la
llista de compliments que portin a casa.2 Atributs
Els atributs s’han de treballar prèviament i/o paral•lela a l’activitat del “protagonista del
dia”, ja que normalment els nens i nenes disposen d’un vocabulari molt limitat pel que fa
a la descripció de la manera de ser de les persones.
Objectiu
Adquirir vocabulari per denominar qualitats personals.
Edats
Infantil, Primària i Secundària. (Adaptar segons l’edat del grup)Material
Fulls en blanc
Desenvolupament de l’activitat
Els primers atributs que introduirem seran senzills, com simpàtic/simpàtica, o afectuós/
afectuosa, i posteriorment, de mica en mica, es poden anar introduint els més complexos
fins arribar a qualitats més elaborades com pot ser enèrgic/enèrgica o altruista. No és
convenient introduir-ne més de dos a cada sessió de treball.
El llistat quesegueix no pretén ser exhaustiu, sinó de punt de referència:
Afectuós/afectuosa Agressiu/agressiva
Agraït/agraïda Agradable
Alegre Amable
Antipàtic/antipàtica Atrevit/atrevida
Altruista Bo/bona
Honest/honesta Cordial
Comprensiu/comprensiva Confiat/confiada
Comunicatiu/comunicativa Desagradable
Divertit/divertida Enèrgic/enèrgica
Espantadís/espantadissa Fidel
Generós/generosa Hostil...
tracking img