Els plàstics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2046 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELS PLÀSTICS

Homer Texidó Frangioni
1r ESO B
ÍNDEX

QUE SÓN ELS PLÀSTICS......................................................................3
COM S’OBTENEN ELS PLÀSTICS........................................................4,5,6
DIFERERENTS TIPUS DE FABRICACIÓ DELS TERMOPLÀSTICS....7,8,9
TIPUS DEFABRICACIÓ DELS TERMOESTABLES.............................10
LES PROPIETATS DELS PLÀSTICS....................................................11
ELS DIFERENTS TIPUS DE PLÀSTICS...............................................12,13,14
APLICACIONS DEL PLÀSTIC...............................................................15
CONSEQÜENCIES A L’ÚS DELPLÀSTICS.........................................16
PROCÈS DE RECICLATGE DE PLÀSTICS..........................................17
TAULA DE PLÀSTICS...........................................................................18
OPERACIONS QUE ES PODEN FER AMB ELS PLÀSTICS...............19

BIBLIOGRAFIA .................................................................................... 20

QUE SÓN ELS PLÀSTICS?

Els plàstics no són materialsque es trobin en el medi natural. Són materials que s’elaboren a partir de diferents processos i de diferents substàncies. Els plàstics són uns materials moderns ja que, a diferència de la fusta, el vidre o als metalls, només fa uns setanta anys que s’utilitzen de forma generalitzada. En la vida quotidiana és fa difícil trobar objectes, artefactes i productes que no continguin alguna part o algunapeça de plàstic. S’anomenen plàstics perquè la majoria, quan s’escalfen, adquireixen plasticitat, que es la propietat que tenen els materials de deformar-se sense trencar-se
COM S’OBTENEN ELS PLÀSTICS?

Els plàstics son materials elaborats per les persones i que s’obtenen a partir de la transformació de diferents productes naturals.
Si s’obtenen a partir de productes d’origen vegetal oanimal com el cotó, la fusta o la llet, s’anomenen plàstics artificials.
Si s’obtenen a partir de productes d’origen mineral com el petroli, el gas natural o el carbó, llavors s’anomenen plàstics sintètics.

Tots els plàstics estan formats per molècules gegants anomenades macromolècules o polímers, que són cadenes o agrupacions de molècules més senzilles, anomenades monòmers.
Un monòmer és unamolècula de petita massa molecular que unida a altres monòmers, de vegades cents o milers, mitjançant enllaços químics, generalment covalents, formen macromolècules anomenades polímers.
La paraula monòmer procedeix del grec -mono un i mer part.
La unió de pocs monòmers, generalment menys de 10, formen els oligòmers, que poden ser dímers, trímers, tetràmers, pentàmers...
Els polímers sónmacromolècules (generalment orgàniques) formades per la unió de molècules més petites anomenades monòmers.
Els polímers es poden classificar segons el procés d'obtenció:
Polímers naturals. Existeixen a la natura molts polímers i les biomolècules que formen els éssers vius són macromolècules de polímers. Per exemple, les proteïnes, la cel·lulosa, el cautxú natural, etc.
Polímers semisintètics. S'obtenen pertransformació de polímers naturals. Per exemple, la nitrocel·lulosa, el cautxú vulcanitzat, etc.
Polímers sintètics. Molts polímers s'obtenen industrialment a partir dels monòmers. Per exemple, el niló, el poliestirè, el policlorur de vinil (PVC), el polietilè, etc. Per un altra part, els polímers poden ser lineals, formats per una única cadena de monòmers, o bé aquesta cadena pot presentarramificacions de més o menys mida. També es poden formar entrecreuaments provocats per l'enllaç entre àtoms de diferents cadenes.
La naturalesa química dels monòmers, el seu pes molecular i altres propietats físiques, així com l'estructura que presenten determinen diferents característiques per a cada polímer. Per exemple, si un polímer presenta un alt grau d'entrecreuaments, el material serà...
tracking img