Emoción y conflicto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 43 (10503 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Emoción y Conflicto. Aprenda a manejar las emociones.
Josep Redorta, Meritxell Obiols i Rafael Bisquerra.

22 -03-2010

ÍNDEX:
1. Introducció 2
2. Desenvolupament del treball 3
CAPÍTOL 1. Què són les emocions? 3
CAPÍTOL 2. Importància d’algunes emocions. 5
CAPÍTOL 3. Com regulem les nostres emocions. 7
CAPÍTOL 4. Gestió de situacionsemocionals. 14
CAPÍTOL 5. Model pràctic de gestió de les emocions. 17
CAPÍTOL 6. Educació, salut i autoajuda. 21
Bibliografia 25

1.- Introducció:
Abans de començar el llibre “Emoción y Conflicto” em plantejava una llarga sèrie de preguntes sobre: com abordaria el tema de les emocions, de quina manera tractaria el tema, com expressaria els diferents conceptes per talque no resultes difícil comprendre’ls, etc. Seguidament vaig adonar-me que era un llibre una mica difícil de seguir, i que calia llegir-se cada part un parell de vegades abans de tirar endavant.
He estructurat el treball en els 6 capítols del llibre, per tal de fer el treball més entenedor. I he utilitzat els llibres de “Amarse con los ojos abiertos”, “Cartas para Claudia” i “Déjame que tecuente” els tres de Jorge Bucay, com a lectures complementaries.
Cal dir que al final de cada capítol hi ha una breu reflexió pròpia (exceptuant el primer capítol, en que la reflexió l’he feta juntament amb el segon).

2.- Desenvolupament del treball:
CAPITOL 1. Què són les emocions?
Una emoció té lloc de la següent manera:
1. Informació sensorial arriba als centres emocionals delcervell.
2. Com a conseqüència es produeix una resposta neurofisiològica.
3. El cervell interpreta la informació i prepara una resposta.
En general, l’emoció és un estat de l’organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que predisposa a l’acció. Les emocions es generen com a resposta a un fet extern o intern.
El procés de valoració té varies fases:
- Valoració primària sobre larellevància del fet. Té un mecanisme innat que avalua els fets tenint en compte si són positius o negatius.
- Valoració secundària on es considera que els recursos personals de cada un afronten un fet d’una determinada manera. L’autoestima hi té un paper important.
El que realitza el cervell quan una emoció ens embarga és independent al coneixement conscient; és a dir, podem dir que lesemocions són generades per l’inconscient. D’aquí que distingim entre reaccions innates i accions voluntàries.
L’estat d’ànim es refereix a un estat emocional mantingut durant un determinat temps, per lo qual es considera que l’humor és un estat més ampli. El sentiment, en canvi, seria una experiència subjectiva.
Les emocions ens indiquen quins són els fets realment importants en la vida. Hi haaspectes a tenir en compte en les emocions:
* Un estat afectiu subjectiu: ens afecten de forma individual.
* Una resposta biològica: reaccions físiques preparen el nostre cos per una acció adaptativa a l’entorn.
* Un aspecte funcional: tenen una funció en l’equilibri fisiològic.
* Un fenòmen social: les emocions en ser expressades passen a ser “comunicació”, s’orienten a lainteracció amb els demés.

* Components de l’emoció:
Són tres:
* Neurofisiològic: es manifesta amb respostes com la sudoració, hipertensió, rubor, taquicardia, etc. Són respostes involuntàries i incontrolables. Però es poden preveure mitjançant la relaxació.
* Conductal: l’observació d’un comportament pot inferir en les emocions que experimenta un individu. Es manifesta mitjançantl’expressió facial, el llenguatge no verbal, el ritme, els moviments del cos, el to de veu, etc. Són senyals que informen sobre l’estat emocional.
* Cognitiu: o sentiment. Pot ser de por, d’angoixa, ràbia, etc.
Hi ha una interacció continua entre emoció, pensament i acció. Les emocions influeixen en el que pensem i fem i, a la vegada, els pensament influeixen en la manera d’experimentar les...
tracking img