Epidemiologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1425 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EPIDEMIOLOGIA

Es un estudi científic de la realitat dels fenòmens de salut i malaltia, dels seus determinants socials i biologics,de la seva distribuciò social i de les seves conseqüències biologico-indiciduals i socials.

També és sempre una intervenciò sobre el terreny amb la finalitat de protegir la salut de les poblacions,de prevenir i curar la malaltia i d’evitar morts i invalideses.També pot ser anomenada com el estudi dels procesos socials que condueixen a la salut,a la malaltia,a la invalidesa o a la mort prematura.

L’epidemiologia es basa en l’estadistica i no és una ciencia mèdica sino que aporta coneixements a la Medicina.

OBJECTIU FINAL:ALCANZAR EL MAXIMO NIVELL DE SALUD A TRAVES DEL CONOCIMIENTO DE LOS DETERMINANTES DE SALUD.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:1-observaciò i descripciò dels estats de salut i les seves tendències

2-Establir el diagnòstic de salut de la comunitat

3-Interpretaciò de les característiques de la distribuciò de la malaltia,la invalidesa i la mort.

4-Anàlisi de la causalitat

5-Identificaciò dels factors de risc existents a
l’ambient de vida i treball dels diferents grups humans.

6-Elaborar programes de lluita contrales malalties

7-Avaluar l’eficacia dels programes sociosanitaris endegats

8-ETC
ANALISI DE LA CAUSALITAT

Causa:

Causa d’una malaltia es tot aconteixement,condiciò o caracterísitca que juga un paper esencial en produir la seva existència.

Causa suficient:

Es defineix com un grup de condicions o d’aconteixements mínims que inevitablement produeixen la malaltia.

Mínim vol diraqui que cap de les condicions es superflua.

El que es completi una causa suficient pot ser considerat equivalent al desencadenament de la malaltia.

La major part de les vegades tots els components d’una causa suficient són desconeguts.
[pic]
Causa necessària:

Ës aquella que en absència de la qual no es pot produir la malaltia.

Causa suficient i necessària de la TBC

Sense el bacil.lode Koch no hauria malaltia però solament amb ell tampoc

La necessitat d’establir relacions causa-efecte està condicionada perquè la utilitat final de l’epidemiologia és actuar a pesar del coneixement imperfecte.

Per què,quan es produeix la infecciò del VIH no es desenvolupa la malaltia en un 20% dels casos?

Per atzar?

Existeixen una sèrie de criteris que es precís aplicar perdistingir si una asociaciò té caracter causal o no.

1-Força de l’associaciò

Magnitud de la raò entre les taxes d’incidència

A major magnitud més reforçament de l’existència de relaciò causal.

2-Consistència

Es refereix a l’observaciò repetida d’una associaciò en poblacions diferents i sota circumstàcies diferents.

La manca de consistencia no descarta la relaciò causal ja que són precisescauses complementaries per completar un camp causal suficient.

3-Especificitat

Una causa ha de conduir a un únic efecte i un efecte ha d’estar produït per una única causa.

El més probable a la realitat és que una causa conduzca a varis efectes.

Bronquitis
Tabac........Càncer
Infart

Mesotelioma retroperitoneal específic de l’asbest

4-Temporalitat

Esnecessari que la causa sigui anterior a l’efecte.

5-Gradient biològic

Existència d’una relaciò dosi-resposta
A major consum de tabac més gran incidència del cancer de pulmò.alaltia de la Sida relacionada amb la càrrega viral.

6-Plausibilitat

Plausibilitat biològica de la hipòtesi.

Si els mecanismes de apariciò de la SIDa són de patro infeccios el més lògic és que sigui unagent biològic qui el produeix.

7-Coherència

Es molt similar a l’anterior

Una interpretaciò de causa a efecte no ha d’enatr en contradicciò amb el que se sap de la Hist`ria natural i biologia de la malaltia.

Si els homes fumen més que les dones i la taxa de cancer de pulmò és més alta en els homes pot ser el tabac té alguna cosaa veure.

8-Evidència experimental:

Es l’aplicaciò a...
tracking img