Espai de benvinguda educativa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1884 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
pR Balanç de l’Espai de Benvinguda Educativa (EBE) de Vic
15 de setembre- 4 de novembre de 2008

1

Escolarització fora de termini a Vic
15 de setembre- 4 de novembre de 2008
Sol·licituds d’escolarització fora de termini a Vic 230

La comissió d’escolarització ha atès 176 sol·licituds

54 peticions ordinàries (demanen plaça directament en un centre on queden vacants)

L’EBE de Vicn’ha atès 52 (des del 15 de setembre)

15 alumnes continuen a l’EBE

37 alumnes ja estan escolaritzats (gràcies a la coordinació de l’EBE, l’Oficina Municipal d’Escolarització i la Comissió d’Escolarització)

Estada mitjana a l’EBE: de 2 setmanes a 1 mes

En centres públics: 18

En centres concertats: 19
2

Alumnes per nacionalitats
PROCEDÈNCIA NOMBRE D’ALUMNES

Nigèria Xina EquadorPerú Colòmbia Polònia Uruguai Índia Marroc Romania Armènia Brasil Portugal TOTAL

3 13 5 3 6 2 2 8 5 1 1 2 1 52
3

Alumnes per curs
CURS ALUMNES

PRIMÀRIA (8 -11 anys) ESO (12- 16 anys)

23

29

4

Resum-balanç EBE de Vic
• • • • • 52 infants i joves han passat per l’Espai de Benvinguda de Vic, 37 dels quals ja estan escolaritzats. Fins ara la mitjana d’ocupació de l’EBE, finsara, és d’uns 20-25 infants i joves. El temps d’estada és d’entre 15 dies i un mes, en funció de cada cas. Totes les famílies han participat en el servei que els hi ofereix l’Espai de Benvinguda Educativa. La valoració tant dels infants i joves com dels pares és molt positiva ja que s’aconsegueix una millor adaptació a l’entorn i als centres escolars. L’increment d’informació recollida afavoreix ladetecció de necessitats i l’elaboració de l’informe individualitzat dels alumnes incorporats als centres.
5Balanç actuacions
OBJECTIUS ACTUACIONS •Coordinació amb l’Oficina Municipal d’Acollida que comunica les preinscripcions dels nois i noies d’edat de l’EBE. •Coordinació amb el SEZ (EAP,ELIC,CRP) •Coordinació amb els traductors del Consell Comarcal per fer les entrevistes a l’EBE.•Coordinació amb els mediadors de Pla Educatiu Entorn per tal d’acompanyar els infants i les seves famílies al centre educatiu en el moment de l’escolarització. •Reunions periòdiques amb els centres educatius :
–una reunió inicial amb les direccions dels centres; –dues reunions al trimestre amb els tutors/es de les aules d’acollida i els coordinadors/es LIC dels centres.
6

VALORACIÓ

Promoureuna acció coordinada dels diferents professionals implicats en el procés d’acollida.

•La valoració de les actuacions és positiva, tots els agents implicats responen a les demandes. •Caldrà anar revisant si el ritme de treball que comporten aquestes coordinacions és factible fins a final de curs, i operatiu per als centres educatius.

Atendre i acollir els infants i joves i les sevesfamílies.

•Setmanalment, es reben a les famílies que s’incorporen de nou. És la primera reunió informativa i de coneixement de l’Espai de Benvinguda Educativa. •S’explica la temporalitat limitada de l’estada i es remarca la no-obligatorietat de l’assistència. •Es mostra el treball que realitzaran els nois i noies a l’Espai, del primer contacte amb la llengua catalana i del coneixement de la ciutat.•La valoració és molt bona. Les famílies es mostren agraïdes i confiades. Animen als seus fills a venir. Els nens responen molt bé; saben que els seus pares hi tenen interès. •No s’ha trobat cap família que qüestionés l’assistència.

Informar i orientar sobre el sistema educatiu català.

Es realitza en la primera trobada amb la família. Es complementa quan els infants i joves han d’anar alcentre educatiu, en què s’explica també la situació de zona única que té Vic, quant a escolarització.

La valoració és bona.

7

Fer conèixer l’entorn.

A partir de mig matí hi ha programades sortides de coneixement de l’entorn: parc, biblioteca, mercat, barri i ajuntament, estació d’autobusos, etc. S’anticipa el vocabulari bàsic a l’aula. •El català és la llengua habitual de...
tracking img