Estudio del patron motor de la carrera en funcion de la edad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3984 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ DEL PATRÓ MOTOR DE LA CARRERA EN FUNCIÓ DE L’EDAT

Jaime Hidalgo Bustamante, Frederic Sabater Pastor i Óscar Sellés Ferrándiz
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Universitat de valència

RESUM:
L’objectiu d’aquest estudi fou analitzar i comparar l’evolució del patró motor de la carrera en funció de l’edat. La mostra per a l’estudi fou de 60 xiquets ixiquetes del centre d’educació infantil i primària Pare Català de Benimaclet, València. L’estudi es realitzà mitjançant l’observació empírica de la tècnia de carrera del xiquets. Es van avaluar 15 items de la tècnica de carrera, i després d’aquesta avaluació es va concluir que efectivament la carrera evoluciona de manera significativa entre els tres i els set anys de vida passant d’un estadiInicial a un estadi Madur.

Paraules claus:
Desenvolupament motor, habilitat motriu bàsica, cursa.

ABSTRACT:
The purpose of this study was to analyze and compare the evolution of the running motor skill depending on the age of children. The sample of the study was 60 children from the Pare Català primary school on Benimaclet, Valencia. The study was made using th empirical observation of therunning technique of the children. They were evaluatted 15 items from the running technique and after this evaluation it was concluded that the running skill evolves between the age of tree and seven years, going from an Initial level to a Mature level.

Key words:
motor development, basic motor skill, run

INTRODUCCIÓ:
El present treball tracta de l’habilitat fonamental o patró motor bàsic dela carrera. El terme patró motor el definí Gallahue(1985) com una “sèrie d’accions corporals que es combinen  per formar un tot integrat que implica la totalitat del cos”. S’ha escollit aquesta habilitat fonamental perquè, com senyala Ferro(2001), és el tipus de locomoció bàsic per a totes o la majoria de les activitats físiques  i per a la majoria dels esports. Tal vegada siga l’habilitatfonamental que més atenció ha rebut tenint en compte en nombre d’investigacions realitzades sobre aquesta fins al dia d’avui (Wickstrom, 1990).    

En aquest treball s’han estudiat diferents aspectes o ítems referents al patró motor de la carrera en xiquets de 3, 5, i 7 anys. Aquestes edats coincideixen amb les diferents etapes del desenvolupament dels xiquets segons Mc Clenagan i Gallahue. Estesetapes o estadis corresponen a la Etapa Inicial, la Etapa Elemental i a la Etapa Madura de cada xiquet en referència als patrons motors.  El patró motor de la carrera es desenvolupa de forma progressiva al llarg del procés de maduració motriu del xiquet (Gallahue i Ozmun, 2006; Malina, Bouchard, i Bar, 2004). La carrera, com ja s’ha dit abans citant Ferro, és un patró motor fonamental que condicionaa la resta o gran part de la resta de patrons motors. El desenvolupament progressiu de la carrera es produeix a nivell nerviós, és a dir,  a nivell de control propi del cos, així com també a nivell físic,de les capacitats físiques d’u mateix. És de gran importància que els xiquets incorporen durant el període escolar la tècnica de la carrera pel seu correcte desenvolupament. Per aconseguir-ho, ésde fonamental importància conèixer la funcionalitat del sistema biològic del subjecte (Riera, 1994). En les edats en les que s’ha basat l’estudi açò es tradueix en una anàlisi en cada fase del procés de maduració (Rink, 2006). Quant a l’enfocament cognitiu, es bàsic el coneixement sobre les accions (Rink, 2006). En ser correctament realitzada una acció cadascun dels coneixements que s’han adquiritcrea patrons motors cada vegada més perfectes, permetent així progressar fins a adquirir l’hàbit motriu (Sanchez, 1994).     

En primer lloc s’ha buscat a la literatura relacionada amb el desenvolupament i aprenentatge motriu una definició adequada de la carrera. Com que no hi ha una definició unificada sinó que cada autor la defineix de forma diferent s’han recollit les següents definicions...
tracking img