Filo

Páginas: 5 (1087 palabras) Publicado: 24 de mayo de 2011
Moviment il·lustrat
Al segle XVIII es el segle de la il·lustració i era un moviment que es va iniciar a França amb l'objectiu de sortir de la ignorancia que _
els ilustrats volien acabar amb la herència medieval de la concepció religiosa de la vida.
La filosofia té com a objectiu fonamental aconseguir la felicitat a partir de la raó. Raó que ha de superitarse a l'experiència. Tal i com jahavia dit Locke. La raó es una llum aclaridora que allibera als homes dels prejudicis, de les supersticions, de la ignorancia, etc. La recerca d'una explicació complerta de la realitat es deixa de banda (això també es herencia de Locke). La raó es reconeix incapaç de captar la substància i la ciència. La major part dels il·lustrats son deistes, defensen una religió sotmesa als criteris de la raó. Laraó veu la necessitat d'una intel·ligencia creadora i ordenadora de l'univers. Aquest Déu es un Déu que no intervé en la vida quotidiana de els humans.
La moral il·lustrada es basa en la tolerància. Desbancada la moral cristiana, defensen una nova moral que proclama que no s'han de suprimir les passions, ja que aquestes ens porten a la felicitat. Els valors il·lustrats que es promouen son latolerància(acceptar les opinions dels altres i també els errors), la llibertat i la igualtat. Defensen que els homes no poden viure en un règim polític absolutista, defensen la separació de poders.
Diuen que la raó humana ens capacita per a conèixer les lleis de la naturalesa i d'aquesta manera poder intervenir en benefici propi. L'activitat cientifica farà possible el progrès constant en la vidadels humans i l'assoliment de la perfecció. En aquesta idea es veu reflexada una visió optimista per tal d'aconseguir la felicitat. Veuen l'educació com una eina clau del progrés. Diuen que la educació condueix a la ___ , educacií ilustrada que fa de l'alumne un home capaç de fer us de la seva raó. L'educació será un mitjà per a difondre la cultura i per destruir qualsevol tipus de prejudicis iintoleràncies.
Jean- Jacques Rousseau (el contracte social)
Pensador del s. XVIII que es questioná moltes de les idees del segle de les llums, amb ell comencen a sorgir valors que serán propis de l'epoca que seguirá a la il·lustració, romanticisme.
Mentre que els ilustrats tenien una fe ilimitada en la raó ell la veia com una de les causes __, ell donará primacia als sentiments naturals tal icom faran mes tard els romantics.
Ell entén l'home bó per naturalesa, pero diu que actua malament forçat per la societat, que el corromp, però defensa que tant sols en societat es podrà curar d'aquest mal moral. Ell proposa un model educatiu que faci emergir la bondat innata latent en cada nen. En "el contracte social" analitza els drets i llibertats politiques dels homes i la sobirania popular.Per tant ell proposa una reforma tant política com educativa.
L'home natural
Rousseau igual que _ parla d'un estat de naturalesa però contràriament a ell imagina l'home natural com un esser bo i feliz. L'individu salvatje, natural, no té ni institucions socials ni bens ni llenguatje ni vicis ni necessitats, etc. i es mou per la compassió i l'amor; vivint en pau i en harmonia. La guerra es possibletan sols entre els que han de salvar el seu prestigi social i les seves propietats , coses que no existeixen en aquest estat de naturalesa. L'home històric (contrari al home natural) es vil , egoista i ple d'odi i ho enmascara adoptant un comportament il·lustrat. Rousseau considera que la vida social es condició pel progrés humà pero alhora es la causa de la seva corrupció. La raó té una missiólegisladora tant en l'àmbit de la moral com en la política.
Teoria de l'educació
Rousseau critica la educació tradicional basada en els llibres, diu que el nen ha d'aprendre per ell mateix mitjançant el contacte directe amb les coses i amb la natura. Diu que el nen quan neix neix bó,feliç i lliure, amb sentiments naturals, com ara l'amor a un mateix i als altres. L'educació ha de fomentar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • FILO
  • filo
  • FILO UNO
  • filo
  • Filos
  • filo
  • Filo
  • Filos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS