Fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (628 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Exercici de Física i Químic 1r Btx A. Lleis fonamentals de la química. Estequeometría 1

Alumne/a___________________________________________________________

_______

Es desitja preparar 50 mld'una dissolució d'àcid sulfúric 1,50 M. Per a això es disposa d'una dissolució del 26 % i densitat és 1,19 g/cm3. Que volum d'aquesta dissolució ha de prendre's per a preparar 50 ml de ladissolució diluïda?.
S=32 O=16 H=1
Masa molar de H2SO4 98g
Calculem primer quant solut necessitem per a la preparacióque volem fer:
0,05L·1,5mol/L=0,075 mol 0,075 mol · 98g/mol= 7,35 g

Com tenim unadissolució al 26% necessitarem [pic] x=28,27 g de la dissolució de què disposem.
Com la densitat és 1,19 g/cm3 necessitem 28,27g/1,19 g/cm3 = 23,76 cm3= 0,02376 L

Si en un recinte en quètenim 1 mol de O2, en unes determinades condicions de Pressió i Temperatura, deixem eixir 1,5 ·1022 molècules d'aquest gas Quants mols d'oxigen atòmic quedaran?
Si en el cas anterior reemplacem lesmolècules que han eixit pel mateix nombre d'àtoms d'He Qual serà la pressió ara si no ha canviat la temperatura?
Si les condicions més amunt expressades eren condicions normals. Quin és el volum del gasque teníem?
Qual és la fracció molar dels dos gasos que estan mesclats i les pressions parcials de cadascun d'ells

Eixiran [pic] queden 1 mol-0,025mol= 0,975 mols d’oxigen
i com entren el mateixnombre de partícules de He (ja que els g’asos nobles són monoatòmics ) la pressió a la mateixa temperatura serà la mateixa.

El volum que ocupa el primer gas i la mescal és 22,4 L

Fracciónsmolars:
(02 =0,975/1= 0,975 (He= 0,025

3. A 23 ºC i pressió de 738 mmHg, la densitat del clorur d'hidrogen és 1,46g/l. Quina és la massa molecular d'aquesta substància?

P·Mm= d·R·T [pic]

4. Encalfar 0,54 g d'alumini en corrent de clor, es van obtindre 2,67 g d'un producte blanc compost de Clor i Alumini que en sublimar a uns 200ºC , va ocupar un volum de 224 ml a 1 atm i 273K. a)...
tracking img